Ropa

 

Ropa je v současné době nenahraditelnou surovinou při výrobě pohonných hmot, kdy 95 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty. Ropa je neodmyslitelnou součástí procesu výroby potravin a zboží. Drtivá většina zemědělských plodin je pěstována s pomocí ropy a většina vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu. Uvádí se, že při výrobě jednoho počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti. Z ropy se rovněž vyrábějí léky a chudší země využívají ropu pro výrobu elektřiny. Celosvětové zásoby ropy jsou rozmístěny nerovnoměrně. Ropa je neobnovitelný zdroj a při současné těžbě se předpokládá, že její zásoby dojdou za 60-70let. Největší zásoby ropy a zároveň největšími exportéry ropy jsou následující země: Saudská Arábie, Kuvajt, Irák, Írán, Venezuela, Katar, Rusko. Velká naleziště ropy se nacházejí taktéž v Severním moři a Mexickém zálivu. Na rozdíl od exportéru k největším spotřebitelům ropy patří především průmyslově vyspělé země USA, Japonsko, Německo, Francie, Rusko, Čína, jejichž ekonomiky jsou na ropě závislé. Z výše uvedených informací vyplývá, že ropa je strategická surovina a její cena má vliv na světovou ekonomiku. Význam ropy pro světové hospodářství se poprvé projevil při ropném šoku v roce 1973, kdy po prohrané Jomkipurské válce arabské země vyhlásily embargo na vývoz ropy Západním zemím. Cena ropy tehdy stoupla o 400% a uvrhla mnohé země do recese.

 

ropab

Na denním grafu můžeme pozorovat stoupající tendenci, která postupně přešla do formace stoupajícího trojúhelníku. V případě, že dojde k proražení trojúhelníku ze zdola nahoru, můžeme očekávat další pohyb směrem nahoru k nejbližší úrovni rezistence na 112 USD. V případě, že bude trojúhelník proražen ze shora směrem dolů, můžeme očekávat pohyb dolů směrem k nejbližší podpoře na úrovni 91 USD za barel ropy. Hlavní klíčové úrovně se nachází v bodech 105 USD, 99 USD, 109 USD.

 

Fundamentální analýza:

 

Na cenu ropy mají vliv především následující zprávy a události:

1. Cena dolaru. V případě, že dolar oslabuje, cena ropy roste, jelikož investoři ze třetích zemí mohou nakupovat dolar levněji a budou si moct dovolit nakoupit víc ropy se stejným množstvím peněz, což vede k růstu poptávky. Naopak silný dolar znamená omezení poptávky po ropě z toho důvodu, že pro zájemce z třetích zemí budou muset vynaložit pro nákup ropy víc prostředků, než by museli při slabším dolaru.

2. Zprávy z regionu, které disponují největšími zásobami ropy a které těží nejvíce ropy. Pokud se daný region potýká s nestabilitou, cena ropy jde nahoru. Velkou roli rovněž hraje rozhodnutí kartelu OPEC ohledně stanovení kvót pro maximální množství vytěžené ropy.

3. Stav zásob ropy ve spojených státech. Pokud je zásob víc, než se očekávalo, cena ropy klesá, protože spotřeba byla menší, než se předpokládalo. Pokud je zásob naopak méně, cena ropy roste

4. Vývoj dlouhodobé poptávky na trhu:

ropab2

Na tomto grafu můžeme pozorovat meziroční růst celosvětové poptávky po ropě. Modrá čára ukazuje růst celosvětové poptávky, červená křivka ukazuje vývoj poptávky v ekonomicky vyspělých zemích (Spojené státy, Západní Evropa, Japonsko), poptávka v západních zemích začala postupně klesat. Pokles je spojený s rozvojem nových technologií, které umožňují šetřit ropu.

Závěr:

I přes značný pokles poptávky po ropě v Západních zemích, celosvětová poptávka pokračuje v růstu, hlavně díky růstu poptávky v rozvíjejících se zemích. Přesto, že bylo docíleno značných úspěchů v rozvoji nových technologií, které snižují závislost na ropě, je ropa stále nepostradatelnou součástí průmyslu i automobilové dopravy. Pokud přidáme fakt, že většina světových zásob ropy se nalézá převážně v průmyslově zaostalých nestabilních zemích, můžeme očekávat, že cena ropy bude ve střednědobé perspektivě růst.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*