Pozemky

Spekulace na nákup pozemku přináší určitá rizika. Ty však lze eliminovat na velmi nízkou míru. A na druhou stranu – nákup pozemku zároveň poskytuje velmi dobrou možnost zisku.

Na trhu je řada investičních nástrojů a je jen a jen na rozhodnutí investora, který z nich ve svém investičním portfoliu využije. Jednou z možností, jak zhodnotit své peníze a zároveň je ochránit před inflací, je investice do nákupu pozemku.

Ukažme si potenciální výhody nákupu pozemku, a upozorněme na možná rizika, týkající se hlavně spekulací.

Základní pojmy

Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.

Parcela je pozemkem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Celistvý pozemek se může skládat i z několika parcel, výjimečně může nastat i situace obrácená (např. u zemědělské půdy).

Pozemek je určen parcelním číslem a názvem obce, eventuálně katastrálního území, ve kterém leží.

Nyní pojďme blíže rozebrat dvě zásadní otázky. Otázka první: Proč investovat do pozemku? Otázka druhá: Jaká jsou rizika a na co dát při nákupu pozemku pozor.

Proč investovat do nákupu pozemku?

 • Pozemek znamená jistotu. Je to trvalá hodnota, která chrání váš majetek před inflací, obzvláště v době, kdy hrozí nebezpečí zvýšené inflace.
 • Pozemek znamená jistotu postupného zhodnocování majetku. Půdy je na zaměkouli omezené množství, pozemky se reálně nedají natisknout jako peníze nebo akcie. Pozemky se nedají těžit jako ropa, zlato či diamanty. Proto cena půdy a tedy pozemků jenom roste.
 • Půda je garantem likvidity. Pokud budete potřebovat peníze, pozemek můžete prodat prakticky okamžitě, nebo jej použít jako bankovní zástavu.
 • Pozemek nabízí dlouhodobou stabilitu i přes výkyvy způsobené nárazovými změnami na realitním trhu.
 • Pozemek je nositelem vysoké hodnoty v poměrně malých množstvích.
 • Pozemek znamená pro svou stálou dílčí prodejnost trvalou flexibilitu. Nikde není řečeno, že pozemek musíte prodat celý, je možné od něj část oddělit, a prodat, nebo naopak přikoupit část sousedních pozemků.
 • Pozemky jsou nezávislé na společenském zřízení, formách vládnutí, na kapitálové hodnotě firem.
 • Pozemky jsou jen v malé míře závislé na změnách v ekonomice a fázích hospodářského cyklu.
 • Ceny pozemků nepodléhají prudkým výkyvům.
 • Pozemky jsou nezničitelné.

Jaká jsou rizika a na co dát při nákupu pozemku pozor?

 • Při nákupu pozemku spoléhejte jenom sami na sebe. Ničemu a nikomu nevěřte a všechny informace si důkladně prověřte. Pamatujte , že se jedná o vaše peníze a o vaše zisky, eventuálně ztráty.
 • Při nákupu pozemku dbejte na řádnou identifikaci pozemku. Tj., ověřte si v katastru nemovitosti všechny náležitosti týkající se předmětného pozemku. Pokud něčemu nerozumíte, nechte si vše vysvětlit. Ale opět platí – nikomu a ničemu nevěřte a vše si důkladně prověřte.
 • Pozemek i okolí pozemku si prohlédněte osobně. Žádná dobrá spekulace s pozemky se nikdy a nikde neodehrála bez toho, že by investor neprovedl osobní obhlídku a ohledání pozemku. Je třeba se přesvědčit na místě samém, “nasát atmosféru místa“ a pak se teprve rozhodnout. Pamatujte, že je lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet.
 • Poté, co provedete ohledání pozemku, sbírejte co největší množství dalších informací. Zajděte za příbuznými prodejce, navštivte starostu, místostarostu, tajemníka, stavební úřad, odbor životního prostředí, hasiče, správce sítí technické infrastruktury, ptejte se u sousedů, zajděte do místní hospody, cukrárny, baru, poseďte u holiče či kadeřníka, oslovte místní živnostníky. Pro otrlejší povahy je možná i eventualita, kdy kontaktujete místní obeznalé občany, kteří chodí do ulic nikoliv proto, aby informace sbírali, ale proto, aby informace šířili. Mějte uši našpicované a smysly bystré. Informace, které takto získáte, jsou k nezaplacení.
 • Pokud budete pozemek kupovat od realitní kanceláře, nikdy se neptejte realitního agenta, jestli máte pozemek koupit. Realitní makléři mají provize z prodeje, nikoliv z vašeho zisku. Ostatně, pokud by pozemek byl natolik výhodná investice, proč jej nekoupí samotný realitní makléř, ale nabízí jej vám?
 • Odhalte využitelnost pozemku. V povědomí většiny lidí je spekulace na pozemek spojována s následujícím postupem: Koupím pozemek , udělám vše, aby se na něm mohlo stavět, tím jeho cena vzroste, pak pozemek se ziskem prodám. Ne každý pozemek je určen k zastavění, avšak každý pozemek je využitelný. Pokud na pozemku dosud nelze stavět, je možno požádat o změnu územního nebo regulačního plánu. Je možno pozemek osázet rychlerostoucími dřevinami, využívat jako zahradu, apod.
 • Odhalte vnitřní míru výnosnosti pozemku. Výnos zvyšuje prodejní cenu pozemku. Z jakéhokoliv pozemku je možné realizovat výnos. At´ již tím, že jej pronajmu, budu na něm pěstovat ovoce a zeleninu, uspořádám na něm letní skautský tábor , instaluji zimní přenosný dětský lyžařský dopravníkový pás, apod.
 • Při nákupu a prodeji uplatněte svoje vyjednávací schopnosti. Při nákupu a prodeji pozemku nespěchejte a nekývněte na první nabídky.
 • Zisk ze spekulace realizujte už při nákupu a ne až při prodeji.
 • Pamatujte, že žádná investice není bez rizika.

Pro každého investora je nezbytné, aby sám zvážil všechny aspekty plánovaného obchodu s pozemky. Spekulace na nákup pozemku přináší určitá rizika. Tato rizika je však možno eliminovat na nejnižší možnou míru. Na druhou stranu, spekulace na nákup pozemku zároveň přináší velmi dobrou možnost zisku. Proto je spekulace s pozemky v každé době jednou z lákavých investičních příležitostí.