Peněžní vklady

Peněžní vklad je typ závazku, který vznikne uzavřením smlouvy o vkladu. Ta je uzavřena okamžikem, kdy vkladatel, kterým může být fyzická i právnická osoba, složí peněžní vklad u peněžního ústavu, a ten jej přijme.¨Peněžním ústavem může být zejména banka, spořitelna nebo družstevní záložna.

Smlouva o vkladu

Smlouva o vkladu se od smlouvy o úschově liší tím, že předmětem vkladu není konkrétní věc, ale peníze. Od smlouvy o půjčce se liší tím, že vklad je prováděn jen u peněžního ústavu.

Vkladatel má vždy právo na nakládání s vkladem, to je však podmíněno předložením patřičného dokladu. Vkladatel má nárok na úroky, případně další majetkové výhody (např. náhodná výhra či pravidelná prémie) plynoucí z toho, že s peněžním vkladem disponuje peněžní ústav.

Výše úroků či další majetkové výhody se sjednávají ve smlouvě o vkladu.

Nakládání s vkladem je možno vinkulovat určením hesla nebo jiné podmínky, např. jen se souhlasem třetí osoby nebo až od určitého dne.