Nemovitosti

Za poslední dva roky hodnota nemovitostí propadla o více než 20 %.

A v některých regionech dokonce ještě více. Mnozí ekonomové tak již nějakou dobu opakují, že právě teď je ta nejlepší doba, investovat do nákupu nemovitosti. Předpovědi o nárůstu cen se ale zatím nenaplňují. Jak to tedy je? Opravdu už lepší příležitost pro koupi bytu či domu v nejbližších letech nebude?

Musíme rozlišovat základní faktory, které utvářejí hypoteční trhy: ceny nemovitostí, výše úrokové sazby hypoték a dalších druhů úvěrů na bydlení a do značné míry také budoucí očekávání.

Ceny nemovitostí

Ano, ceny nemovitostí v posledních měsících kontinuálně klesaly. Tento pokles a rostoucí ochota bank půjčovat a zmírňovat podmínky pro udělení úvěru vedly k výraznému růstu nových hypoték. Jen v dubnu bylo poskytnuto 5 857 hypotečních úvěrů na bydlení v objemu 9,752 miliardy korun. (Hypoindex.cz)

Celkový objem hypoték meziročně stoupl dokonce o více než 50 procent. Odborníci ale upozorňují na indicie, které nasvědčují tomu, že by pokles nemusel být u konce. Potvrzuje to i ČNB konstatováním, že ceny bytů jsou v poměru k nájmům stále ještě relativně vysoko. Lze tedy očekávat další snižování, opět především ve velkých městech.

Když se navíc podíváme na realitní trh v USA, kde celosvětový propad cen začal a dalo by se tak očekávat, že i zde jako první skončí, vidíme, že zde ceny – s výjimkou ekonomicky velmi aktivních oblastí – stále klesají. Na druhou stranu ale ceny nemovitostí např. v Číně již poměrně dlouho stoupají, a proti tlakům na snižování cen ale budou působit některé faktory opačným směrem, a to především v současnosti intenzivně diskutované zvýšení DPH.

Stavby domů a bytů se dosud převážně daní nižší sazbou, která by podle plánů měla v příštím roce vzrůst na čtrnáct procent a v roce 2013 až na 17,5 procenta. Otázkou je, nakolik se zvýšení promítne do cen a nakolik do staveb svépomocí a nárůstu šedé ekonomiky.

Úrokové sazby

Úrokové sazby hypoték se pohybují extrémně nízko – dle hypoindexu na úrovni z roku 2007. S koncem krize se banky pustily do masivních kampaní, které se jeví značně úspěšné, načež některé reagují zdražováním (Hypoteční banka, Raiffeisenbank a LBBW Bank), některé zůstávají či dále snižují (např. Česká spořitelna), přičemž zdražování průměrných úrokových sazeb je taženo především růstem cen tříletých fixací.

Vzhledem k momentálním nízkým úrokový sazbám je tedy nejlepší, zafixovat si nyní sazbu na pět let, a to nejen u nových, ale i stávajících hypoték. Zde je ovšem situace složitější – banky stávajícím klientům nenabízejí tak výhodné sazby jako novým, které chtějí nalákat.

Ministerstvo financí má navíc v úmyslu zrušit daňové odpočty úroků z úvěru na vlastní bydlení, což se týká hypoték i úvěrů ze stavebního spoření. Týkat se to bude úvěrů získaných od ledna 2012. Dosavadní výše odpočtů přitom mohla dosáhnout až 300 tisíc korun.

Investovat tedy nyní nebo čekat?

Investici do nemovitosti lze považovat za velmi dobré zajištění proti inflaci a právě nyní je z tohoto pohledu dobrá chvíle – lze očekávat rostoucí inflaci. ČSOB predikuje pro období 2011/2012 inflační výhled přibližně 2 % a pro rok 2012 zrychlování. Nicméně pravděpodobnost zvyšování inflačních tlaků si musí každý investor zhodnotit sám.

Pro koupi nemovitosti jako čisté investice svědčí také výrazné zlepšování návratnosti investice z pronájmu. Před rokem 2008 se návratnost investice do bytu v Praze nezřídka pohybovala kolem 23 až 25 let. Při relativně stabilní výši tržních nájmů a výrazném poklesu pořizovacích nákladů se v současné době dostáváme k návratnosti kolem 18ti let, což znamená i při započtení nákladů na údržbu výnos blížící se 5ti procentům ročně.

Pokud jste čekali jednoznačnou radu, budete možná zklamáni. Současný vývoj trhu, a nejen toho nemovitostního, je díky obrovskému množství předvídatelných i nepředvídatelných faktorů je těžko predikovatelný.

Investicí však rozhodně nemůžete nic zkazit, pokud budou ceny ještě klesat, tak spíše nepatrně a ve vybraných oblastech – větších městech. Pokud budete vyčkávat, můžete ušetřit, ale také se může stát, že tu správnou chvíli „zaspíte“.