Obsah stránek je pouze informativního charakteru, veškerá investiční rozhodnutí pečlivě zvažte, případně konzultujte s odborným poradcem.

Friday, 14. June 2024

Běžné účty

Běžný účet je základním produktem každé banky nebo družstevní záložny. Jedná se o nástroj k zajištění hotovostního a bezhotovostního platebního styku. Na běžný účet rovněž navazuje celá řada ostatních bankovních produktů, jako jsou platební karty, šeky nebo úvěry. Vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny. Bankovní účet vám ušetří spoustu času i dalších nákladů.

Proč mít bankovní účet

Účet v bance nebo záložně vám zajistí rovnocenné postavení před plátci vašich přjmů. Ušetříte čas běháním s hotovostí na poštu a naprostou většinu bankovních operací si můžete provést doma od vašeho počítače.

Jak zřídit běžný účet?

Účet vám banka otevře poté, co s ní sepíšete smlouvu o vedení běžného účtu, prokážete svoji totožnost a zpravidla složíte určitý minimální vklad. Účet si můžete otevřít jako korunový nebo devizový (má-li být veden v jiné měně než v Kč). Otevření účtu je vždy zdarma a na počkání. Zároveň si sjednáte periodicitu vyhotovení výpisů z účtu (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně – dle nabídky banky). Výpisy si můžete vyzvedávat osobně v bance, nechat si zasílat poštou nebo elektronicky.

K čemu běžný účet slouží?

Na účet si můžete nechat pravidelně zasílat mzdu od zaměstnavatele nebo důchod od státu, ale i nepravidelné platby. Vy naopak můžete pomocí běžného účtu provádět úhradu SIPO i jiných plateb.

Jak je běžný účet úročen?

Běžný účet je úročen sazbou vyhlašovanou bankou. Protože se jedná o netermínovaný účet, který není určen ke spoření, je úroková sazba výrazně nižší než u ostatních vkladů. Frekvenci připisování úroků na účet stanovuje banka. Využijte naše srovnání běžných účtů.

Jak jsou úroky daněny?

Úroky z běžných účtů jsou zdaněny srážkovou daní ve výši 15 procent. Je počítána vždy při přípisu úroků. Výsledná daň je zaokrouhlena na celé koruny dolů.

Jaké poplatky jsou spojeny s běžným účtem?

Zřízení účtu je zdarma. Až na výjimky se však za vedení účtu, vyhotovení výpisů z účtu (dle frekvence a způsobu předávání) a za jednotlivé obraty na účtu (dle typu). Zpoplatněn obvykle bývá i hotovostní vklad a výběr z účtu. Banka nebo záložna někdy zpoplatňuje i zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu. Využijte naše srovnání běžných účtů.

Navazují na běžný účet další služby?

Ano, vedení běžného účtu bývá podmínkou pro využívání vybraných produktů banky. Jedná se především o vydání platebních karet nebo šeků, využívání přímého bankovnictví, ale například i otevření úvěru nebo zřízení spořicího účtu apod.

Je můj vklad pojištěn?

Vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny, a to až do částky odpovídající 50 000 EURpro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

Hlavní výhody

  • výborný a nedostižný nástroj pro denní správu osobních a rodinných financí
  • 24hodinový přehled o vašich financích prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví
  • platební karty pro přístup k vašim financím
  • řada doplňkových služeb
  • snadné následné získání spotřebitelských a dalších úvěrů při dobré historii

Na co si dát pozor:

  • na bankovní poplatky, které neodpovídají službě nebo její kvalitě