Vše, co musíte vědět pro práci na kapitálových trzích a diskuze o markets.com

Co jsou to kapitálové trhy a jaká je práce v markets.com?

Markets.com je dynamická a velmi moderní společnost, založená před téměř deseti lety. Je jedním z největších celosvětových online brokerů s finančními deriváty pro privátní klientelu a to díky svému revolučnímu přístupu k online investování a vysokým investicím do kapitálu. Společnost byla založena týmem finančních manažerů s více než 20ti letými zkušenostmi ze světa kapitálových trhů, kteří kladou důraz hlavně na požadavky a potřeby svých zákazníků.

Markets.com – vždy o krok napřed

Hlavním úkolem odborníků z kapitálových trhů je vytvořit takové finanční produkty, které budou obchodníci a investoři schopni dále prodávat.

Existují dva základní typy profesionálů na kapitálových trzích:

ECM bankéři generují hotovost pro společnosti prostřednictvím prodeje korporátních akcií nebo relevantních derivátů. Tito specialisté neúčtují žádný poplatek za prodej za konkrétní cenu. Pokud pak nejsou schopni dostát svým smluvním závazkům, může banka skoupit zbývající korporátní akcie sama.

Specialisté kapitálových trhů, kteří obchodují na dluh, obchodníci s dluhopisy včetně státních dluhopisů většinou nesou vyšší riziko a tak nesou také vyšší míru návratnosti investice. Z dluhopisů jsou vypláceny většinou fixní úroky a tak se pozice takovéhoto obchodníka často nazývá „odborník pro trh s pevným výnosem“) …..

Abyste mohli pracovat v oblasti kapitálových trhů a získali tak zkušenosti s prací v brokerských společnostech, například prací v markets.com, budete potřebovat solidní technické znalosti a také vědomosti o způsobech a možnostech financování. Pracovní zkušenosti z markets.com vám umožní dále se etablovat v rámci společnosti markets.com nebo také u jiných významných finančních institucí.

Co musíte umět pro práci v markets.com?
V rámci práce pro markets.com může být vašim úkolem například vypracování srovnávací analýzy společností na finančních trzích, finanční a technická analýza, příprava a akvizice nových klientů a také příprava marketingových materiálů. Při pohovoru pro markets.com můžete být dotázáni nejenom na vaše silné verbální schopnosti ale také matematické znalosti a vynikající formu písemného vyjadřování. Při práci u markets.com budete trávit mnoho času rešeršemi a zkoumáním vašich budoucích klientů, abyste pochopili jejich byznys a jejich finanční cíle. Zkušenosti u markets.com vám budou v budoucnu sloužit jako silný benefit. Naučí vás, jak můžete vašim budoucím klientům zkušeně poradit v rámci kapitálových trhů.

„ Jako specialista na kapitálové trhy ve společnosti markets.com přicházím do styku s mnoha různými typy společností, které podnikají v široké škále oborů, mají rozličné strategie a rozdílné finanční cíle. V markets.com pracujeme v týmu a tak se můžeme přizpůsobit idividuálním požadavkům našich klientů. Každému, kdo se chystá vstoupit do světa kapitálových trhů, tak zkušeně poradíme, který z finančních nástrojů a obchodovacích platforem zvolit a co je pro každého individuálního klienta nejvhodnější. Práce v markets.com představuje neustálý proaktivní kontakt s klienty a novými potenciálními zákazníky“ Marek Jirsa, specialista kapitálových trhů markets.com

Specialista z markets.com radí zájemcům o práci na kapitálových trzích:
„Buďte připraveni, zůstaňte na vrcholu neustále se měnícího kapitálového trhu, poznejte specifika lokálních trhl a jednotlivých investorů a klientů, zjistěte jejich preference, mějte skvělé komunikační schopnosti, buďte inovativní a iniciativní, snažte se za každou cenu dosáhnout stanovených cílů“

Jaký bude váš kariérní růst s prací u markets.com

Když vstupujete do světa kapitálových trhů jako junior a začátečník, budete na začátku své kariéry pravděpodobně zodpovědní za podporu seniorním spolupracovníkům a budete pro ně získávat bázi potenciálních zákazníků. Proto musíte při práci pro markets.com dbát na systematické získávání informací o potenciální klientele a jejich potřebách a požadavcích.

Jakmile začnete v kariérním žebříčku postupovat nahoru, budete mít na starostí získávání nových obchodních poptávek a systematickou práci se stávající i novou klientelou. Strávíte mnoho času zjišťováním informací o potenciálních klientech, abyste jim mohli nabídnout ty nejlepší podmínky na kapitálovém trhu.

Moderní trendy v tomto sektoru ukazují, že největší a nejdůležitější finanční společnosti kladou důraz na znalosti na obou stranách, tj potřeby svých klientů ale také nástroje poskytovatelů.

Zkušenost s markets.com a kolik si vydělám

Zaměstnanci markets.com jsou v prvním a druhém roce placeni na bázi fixní a variabilní složky platu dle dosažených úspěchů v rámci svých kompetencí. Na konci každého úspěšného roku práce pro markets.com se pro juniorní zaměstnance očekává roční bonus ze získaných proinvestovaných obchodů. Jakmile začnete růst v hierarchickém žebříčku, je pravděpodobné, že ve třetím roce vyděláte částku pohybující se kolem 100.000 USD a více jako Senior manager, dále postupujete na pozici Tema Lead s platem okolo 200.000 USD a jako ředitel lokální pobočky můžete vydělat až 500.000 USD.