Těžby lithia by se měl ujmout státní podnik, říká prezident Zeman

Těžba lithia v Krušných horách by měla být v rukou státního podniku. Prezident Zeman promlouvá ústy lidu.

To, že by se měl v těžbě lithia angažovat státní podnik, zaznívá na mnoha sociálních sítích a v mnoha diskuzích. Tvrdí to i prezident Zeman, přesto je neustále všemi kritizován. Na úvod své návštěvy v Ústeckém kraji to zcela jasně sdělil prezident Miloš Zeman a dodal, že by to podle něj bylo zárukou, že prostředky zůstanou v Česku. Prezident zmínil společnost Diamo, která ale i podle jeho informací zájem nemá. Memorandum podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček za ČSSD s australskou European Metals Holdings – EMH, a podle prezidenta Zemana by mělo být zveřejněno.

Australané a těžba lithia na Cínovci

Australané chtějí těžit lithium na Cínovci od roku 2022 a zpracovávat jej v České republice. Prezident Miloš Zeman ale zastává názor, že by bylo vhodné, kdyby se při těžbě lithia spíše angažoval státní podnik, u kterého by byla jistá záruka nebo alespoň naděje, že prostředky zůstanou v republice. Podnik Diamo o to příliš velký zájem nemá, ale zatím se jedná jen o průzkumné práce, nikoli o těžbu. Není ani jisté, že by Diamo zvládlo těžbu z odkališť. Memorandum by mělo být veřejné, není to obchodní tajemství. Proč má na těžbě našeho lithia opět vydělat někdo jiný, je záhadou.

Zásoby lithia

V ČR jsou podle odhadů asi 3 % světových zásob lithia, většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje zejména společnost Geomet, kterou vlastní australský EMH. Otevřít zde chce historický důl na cín. Společnost se v podepsaném memorandu zavázala, že lithium bude zpracováno prioritně v České republice. S těžbou lithia využívaném při výrobě baterií, by mohl australský investor začít v roce 2022 a plánuje zde dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy.

Rozdílné výsledky průzkumu

Prezident Zeman rovněž upozornil na rozdíly v průzkumech očekávaných zásob. Sám osobně si nechal zpracovat hned 2 studie o těžbě lithia. První říká, že jsou zde 3 % světových zásob, a ta druhá, že je tady 6 % zásob, To je ale velice podstatný rozdíl. Je vidět, že ani ty studie nemusí být přesné. Povrchově chce těžit také lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka a má již všechna povolení k těžbě. Obrovský rozdíl v odhadovaném množstvím je ale novým důvodem k domněnkám, že se opět miliardy peněz, které by měly patřit českému národu a měly by být investovány do naší republiky, vyvedou ven a budou ukradeny a zpronevěřeny.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*