Skupina Moneta přináší výsledky 2016 a vyplácí dividendy

Moneta Money bank, plnění strategie a návrh na výplatu dividendy ve výši 5 miliard korun

Moneta Money bank dodržela svůj slib daný investorům. Její prokazatelný opětovný růst úvěrového portfolia překonává růst HDP. Velmi významná je tvorba kapitálu s možností vysoké výplaty dividendy ve výši 9,80 korun za akcii. Společnost věnovala velké investice v oblasti digitální transformace přinášející výsledky. Došlo také k oddělení od skupiny GE, které bude možno dokončit o 6 měsíců dříve i s nižším rozpočtem řádově ve výši 1 miliardy korun.

Výsledky Moneta Money bank

Retailové i komerční portfolio je nyní znovu v růstu. Kapitálová přiměřenost s poměrem CET1 je udána na úrovni 20,5 %. Byl uvolněn kapitál a dokončen s výrazným předstihem ještě před plánovaným termínem dokončení. Hodnota uvedených procent značně převyšuje interní cíl ve výši 15,5 %. Moneta se řadí k nejlépe kapitalizovaným institucím v České republice a v Evropě. Navrhuje dividendu pro akcionáře ve výši 9,80 korun na akcii s výnosem téměř 12 % z konečné ceny akcií v loňském roce.

Digitální rozvoj banky Moneta

V současnosti je budováno internetové a mobilní bankovnictví i webový portál, významně se investuje do IT systémů, což vede k automatizaci firemních procesů. Došlo ke snížení celkových nákladů o 8 % a udržení 46 % poměru nákladů k výnosům. Objem nesplácených úvěrů byl snížen o 47 %, poměr nesplácených úvěrů z 11,7 % poklesl na 6,3 %. Míra celkového krytí nesplácených úvěrů je ve výši 82,5 %. Náklady na úvěrové riziko jsou na úrovni 84 bazických procentních bodů. Hrubý objem splácených úvěrů vzrostl o 4,1 % a překonal růst HDP v České republice.

Úvěry a objemy Moneta Money bank

V segmentu retailových půjček došlo k 20 % tržnímu podílu nových objemů nezajištěných spotřebitelských úvěrů. Čistý podíl retailových splácených úvěrů vzrostl o 3 %. Produkce nových spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostla o 21 %. Objem nových hypoték vzrostl o 68 %. Nové objemy retailových úvěrů sloužící ke koupi vozidel stouply o 26 %. Objem čistých splácených úvěrů je 56,7 miliardy korun s nárůstem o 5,3 %. Objemy nezajištěných splátkových úvěrů meziročně stouply o 46,6 %. Investiční úvěry vzrostly o 16,5 %. Segment zemědělství má meziročně nárůst o 10,1 % čistých balancí investičních úvěrů. Hodnoty úvěrů a leasingů Moneta Auto stouply o 6,6 %.

Čistý zisk a vyplácení dividendy

Čistý zisk dosáhl úrovně 4,1 miliardy korun a banka zaznamenala návratnost hmotného vlastního kapitálu, tedy ROTE, ve výši 15,3 %. Nastavení nové strategie pro banku po předchozím procesu IPO i oddělení od bývalého akcionáře nijak nebránilo bance v růstu. V roce 2016 došlo k mimořádnému příjmu pramenícího z odprodeje akcií společnosti Visa i z majetkové účasti v hodnotě 279 miliónů korun před zdaněním na Pražské burze cenných papírů. Pokles čisté úrokové marže z 6,7 % na 5,9 % byl ovlivněn vyrovnáním ceny v retailovém segmentu u spotřebních úvěrů. Čistý příjem z úroků dosáhl 8,3 miliard korun s meziročním poklesem o 10,8 %. Navržená dividenda ve výši 5 miliard korun odpovídá 9,80 korun za akcii ze zisku po zdanění za loňský rok 2016 a nerozděleném zisku.

 

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*