Škola investora

Komu je škola investora určena?

Škola investora je určena všem, kdo májí zájem se dobře starat o své peníze a investice.

Veškeré informace jsou zde prezentovány tak, aby byly srozumitelné absolutně všem čtenářům. Odborné termíny jsou laicky podrobně vysvětleny. Současně čtenáře pomocí odkazů navádíme na příslušnou stránku, kde je daný termín nebo téma popisováno.

Ve většině případů nemusíte mít ani žádné základní znalosti ekonomie a finančnictví, vše se dozvíte ve škole investora.

Co je cílem školy?

Chceme poskytnout základní vzdělání především v těchto oblastech:

  • druhy investic v ČR a ve světě
  • ekonomie a finance
  • kapitálové a finanční trhy
  • obchodní systémy
  • technická a fundamentální analýza
  • psychologie investování
  • legislativa
  • řízení rizika

Výsledkem by měl být rozvážný a sebevědomý investor. Každý kdo investuje by se měl neustále vzdělávat a rozšiřovat investiční obzor. Komplexní znalosti nelze získat během několika seminářů. Lze je získat pečlivým dlouhodobým studiem a praxí na globálních finančních trzích. Často jsou začátky vykoupeny ztrátami, proto vždy investujte s rozvahou, zvláště pokud jste začátečník.