Rizika spojená s dodávkami pšenice budou pokračovat i příští rok

I když Ukrajina v letošní sezoně vyprodukovala o dost méně pšenice, tak se očekává, že aktuálně bude celosvětová produkce pšenice stále vyšší. Je to hlavně kvůli oživení kanadské produkce a také kvůli Rusku, které vyprodukovalo rekordní sklizeň přes 90 mil. tun. I přes to, že nabídka stále roste, očekává se, že celosvětové konečné zásoby pšenice se pro rok 2022/23 sníží na nejnižší úroveň od roku 2016/17.

Je jisté, že ukrajinská produkce pšenice v letošní sezóně trpěla a kvůli válce nebyla sklizena celá plocha. Ukrajina pro letošní sezónu osázela více než 6 mil. ha ozimé pšenice, ale sklidila jen 4,6 mil. ha. Produkce pšenice v Rusku se vyvíjí letos velmi dobře a předpokládá se, že zemědělci sklidí rekordní úrodu přes 90mt. Ruský vývoz měl na začátku problémy, ale vypadá to, že v poslední době tempo zrychlilo. Existují odhady, podle kterých by mohlo Rusko v sezoně 2022/23 vyvézt 42 mil. tun. 

V Indii došlo k zákazu vývozu pšenice kvůli strachu z veder a strachu z vysokých cen po válce na Ukrajinu. V Austrálii se v roce 2022/23 očekává 2. největší úroda pšenice v historii se sklizní asi 34,5 mil. tun. I přes vydatné srážky během roku začaly vyhlídky na úrodu růst a vyvolávají jisté obavy týkající se kvality. Austrálie má za sebou velkou úrodu, ale i přes to existují omezení vývozní kapacity, která určí, kolik z tohoto objemu může být včas vyvezeno.

Celosvětové konečné zásoby

Aktuálně se přiklání rizika k napjatější bilanci v příštím hospodářském roce. Klíčová nejistota panuje okolo Ukrajiny, kde se řeší, kolik pšenice se vyprodukuje a jestli bude možné tuto nabídku vyvézt. Iniciativa Černé moře se obnovila na 120 dní, ale je jisté, že rizika pro tyto toky jsou tady pořád. Stále bude hrát velkou roli počasí a také je důležité myslet na možnost nižší spotřeby hnojiv, což způsobí, že výnosy plodin budou v roce 2023 ohroženější. 

Ministerstvo zemědělství Spojených států předpokládá, že osevní plochy pšenice se v příštím roce zvýší na 47,5 mil. akrů. Kvůli válce na Ukrajině by se snížila výsadba ozimé pšenice pro příští sezonu, její plocha bude činit 3,8 mil. ha. 

Vypadá to, že zopakovat aktuální rekordní sklizeň bude pro Rusko velká výzva. Vydatné srážky způsobily zpomalení výsadby ozimů a slabší ceny v ruském rublu a vývozní daně nepomáhají.

První odhady naznačují, že bychom mohli být svědky dalšího zhoršení globální bilance, což ukazuje, že ceny pšenice zůstanou nejspíš docela vysoké a dobře podporované. Klíčovým rizikem tohoto pohledu by bylo zklidnění války na Ukrajině, jelikož by to nejspíš odstranilo část velké rizikové prémie na trhu.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*