Proč se staly kovy velmi nedostatkovým zbožím?

Řada problému otřásla trhy s kovy a opět zvýšila strach o křehkost skladovacích a přepravních sítí, které mají v průmyslovém hospodářství důležitou roli. Poslední události ovlivnily spoustu nejprestižnějších světových obchodních domů a odhalily nedostatky nad sklady, které jsou napojené na Londýnskou burzu kovů.

Kde problém vznikl?

Rizika a podvody trvají už celou historii obchodování s komoditami a je spousta způsobů, jak se mohou věci pokazit. Obchodování s komoditami je velmi často velkoobjemový obchod s nízkou marží, kde si berou obchodníci úvěry kryté obchodovaným produktem s cílem financování nákupů a optimalizování peněžních toků. Pokud se jedná o toky, velmi často je toto zajištění podloženo papírovými záznamy, což jsou skladové stvrzenky a přepravní doklady zaznamenávající podrobnosti (množství, kvalita, vlastnictví a umístění zboží). Mohou být zfalšované s užitím fiktivního materiálu, nebo jeden náklad může být zajištěn pro více uvěrů (= over-pledging). V některých případech je kov ukraden ze skladů zločineckými gangy během důmyslných loupeží. Největší strach ale často vyvolává výhruška podvodu, které spáchají osoby zasvěcené do odvětví.

O co se v posledních případech jednalo?

V březnu byla upozorněna Londýnská burza kovů (LME) na pytle s kameny místo niklu, které byly základem spousty jejích kontraktů ve skladu sídlícího v Rotterdamu. Nikl byl od společnosti JPMorgan Chase & Co. a problém vyšel na povrch ve chvíli, kdy obchodníci zjistili problémy s materiálem, který stáhli z burzy. I přes to, že šlo o malé objemy, incident vyvolal jisté znepokojení, jelikož síť skladů LME se dlouhodobě považovala za bezpečné útočiště před podvody a krádežemi, které se rozšířily v širším odvětví.

V únoru se dostal obchodník společnosti Trafigura Group do ztráty přes půl miliardy USD ve chvíli, kdy zjistil, že náklad, který nakoupil, neobsahoval nikl, jak měl. Mezi podvodníky se stal nikl oblíbeným kovem kvůli své vysoké hodnotě, přičemž 1 kontejner může mít hodnotu přibližně 500 tisíc USD. Společnost Trafigura nakupovala kov, který už byl v kontejnerech na palubách lodí, a poté ho prodávala, když se lodě dostavily na místo doručení. Ve chvíli, kdy vyšetřovatelé zkontrolovali v prosinci obsah kontejneru v Rotterdamu, tak zjistili, že je plný materiálů ve velmi nižší hodnotě.

Minulý rok v srpnu zjistila skupina čínských obchodníků, že místní obchodník s mědí nedrží rudu ve výši cca 500 milionů USD, která se měla stát jejich zástavou. Věřitelé se zjistili, že obchodní společnost Risun je ve finanční tísni, a ve chvíli, kdy šli zkontrolovat svou zástavu, našli jen 1/3 zastavené částky. Zbytek už byl totiž odeslán, což porušilo nárok věřitelů na materiál.

Několik čínských obchodníků prohlásilo v červnu minulý rok, že byli podvedeni a poskytli úvěr v hodnotě až 500 milionů jüanů (74 milionů USD) na fiktivní množství hliníku. Trafigura a komoditní gigant Glencore Plc se řadily k těm, které přispěchaly s auditem své expozice, a minimálně 1 věřitel zažaloval správce skladu a chtěl odškodnění.

V roce 2020 nakoupila společnost Mercuria Energy Group Ltd. měď od tureckého dodavatele, ale místo toho mědi objevila kontejnery s obarvenými kameny.

Co to způsobuje?

Na trzích s komoditami je rozšířená závislost na papírové dokumentaci stálou příležitostí k podvodům. Během posledních několika let se i menší obchodní společnosti setkávaly se značným finančním napětím a některé z nich se mohly uchýlit k podvodům s cílem pokrytí svých ztrát. V Číně se setkávali obchodníci se stále tvrdšími podmínkami financování, jelikož úvěrové toky slábly. Podnítilo to obrat k alternativnímu a lehce regulovanému financování (např. k transakcím, při kterých menší soukromé firmy zastavují zboží velkým státním obchodníkům za hotovost).

Jaké jsou možné důsledky?

Při nejhorším by mohlo dojít ke krizi důvěry v komoditní dodavatelské řetězce. Banky a větší obchodníci přestanou půjčovat menším hráčům, jestliže nebudou mít jistotu, že jsou úvěry zajištěny platnými přepravními a skladovacími doklady. Více případů chybějících kovů by mohlo způsobit hlubší pokles likvidity, který by pozastavil obchodování s kovy nebo způsobil problémy velkým obchodníkům.

Je nějaké řešení?

Jedna z odpovědí by mohl být přechod odvětví na digitalizaci, která by upravila rizika na minimum, snížila by náklady a ušetřila čas. Pořád ale neexistuje žádný všeobecně uznávaný standard, který by mohl nahradit aktuální papírový přístup. Londýnská burza kovů už zavedla digitální systém pro evidenci kovů ve své skladové síti, který ji pomáhá posílit proti riziku podvodů s dokumenty. I přes to je burza nadále závislá na soukromých skladovacích společnostech, které váží a kontrolují náklady při jejich vstupu do systému.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*