Proč by investoři do BTC měli věnovat pozornost makroprostředí 

Nemůžeme popřít, že cenu BTC výrazně ovlivňuje makroprostředí. Korelace akciového trhu dosáhla na začátku roku nového historického maxima a trh s kryptoměnami se od ní teprve oddělil. Investoři do bitcoinu by udělali dobře, kdyby odpovídajícím způsobem reagovali a věnovali pozornost akciovému trhu pro možnou předpověď, kam může cena primární kryptoměny směřovat. Volání po institucionálním přijetí bylo v posledních několika letech hlasité a tito velcí hráči se skutečně začali pohybovat na trhu. I když to pro BTC přineslo mnoho pozitiv, jako je zvýšená poptávka, také to nechtěně svázalo cenu bitcoinu s akciovým trhem. 

Výsledkem byla silnější korelace BTC s trendy na akciovém trhu. To znamená, že cokoli, co v důsledku finanční situace ovlivnilo institucionální investory na akciovém trhu, se také přeneslo do bitcoinu. Pokud by tedy akciový trh klesal, je pravděpodobné, že jej BTC bude následovat. 

Letošní rok utrpěl finanční trhy mnoha ranami a zhoršil se s mírou zaznamenané inflace. Fed musel přijít s novými způsoby, jak proti tomuto jevu bojovat, což vedlo k dramatickému nárůstu úrokových sazeb. Tyto rostoucí úrokové sazby byly jedním z hlavních důvodů poklesu ceny bitcoinu. 

Věnovat pozornost makroprostředí je důležité, abychom mohli předpovídat budoucnost bitcoinu. S ohledem na aktuální korelaci s akciovým trhem a na to, jak cena reagovala na zvýšení úrokových sazeb, držet krok s pohyby na akciovém trhu a také s tím, jak Fed zachází s úrokovými sazbami, staví investora do pozice, aby co nejlépe využil -informované rozhodnutí.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*