Práva na lithium

V nedávné době ministr průmyslu podepsal memorandum s australskou firmou European Metals Holding – EMH. Ta má v ČR těžit lithium. Opět je kolem události mnoho povyku. Na českém lithiu zase bude vydělávat soukromý investor, a ještě navíc z ciziny.

Country manager australské EMH a ředitel její české dcery Geomet Richard Pavlík, se k tomu vyjádřil, že je nesmysl, aby se do samotné těžby pouštěl sám stát. Riziko investice je podle něj obrovské. O těžbě lithia se ale stále hovoří jako o krádeži za bílého dne. Richard Pavlík dále tvrdí, že udávaná hodnota ložiska 3 až 5 bilionů korun je zcela nesmyslná. Zisk z těžby má být údajně 87 miliard dolarů. To uvádí například Andrej Babiš.

Výše možného zisku

Podle Richarda Pavlíka z předběžné studie proveditelnosti vyplývá možný zisk 540 milionů dolarů, tedy 11,6 miliardy za 21 let, což je 550 milionů korun ročně s nutností očištění o inflaci. Studie se dělala zejména proto, aby přitáhla investory. Obrovská rizika nejsou započítána. Průmysl elektromobility je nejistý ve svém vývoji. Na přelomu roku má být zahájena finální studie proveditelnosti a výsledkem může být i to, že je těžba lithia neekonomická. Odvíjí se od ceny karbonátu lithia a rozvoji dalších ložisek.

Jak získat lithium

Získat lithium separací z cinvalditu je environmentálně i technicky obtížné. Je třeba vymyslet způsob a vyprojektovat těžbu. To umí asi jen 3 společnosti na celém světě, z Austrálie a Jižní Ameriky. V Evropě na to know-how není. Těžba bude probíhat kolem starého dolu, který je ve správě Diamo, na pozemcích Českých lesů s napojením na dráhu Správy železniční dopravní cesty. V memorandu je deklarováno, že se bude usilovat o výstavbu úpravárenského závodu v ČR na získání uhličitanu lithného. Asi 1,8 milionu tun vytěžené rudy se bude převážet do zpracovatelské jednotky. Meziprodukt v podobě karbonátu lithia poputuje k výrobci baterií, jako je třeba HE3DA.

Hledání investorů

Pro projekt se hledají strategičtí investoři i kapitál na burze. Společnost EMH se obchoduje na burze a převažují australští a britští investoři. Stát by měl vstoupit do projektu s aktivy, které může nabídnout. Podle studie Technické univerzity Ostrava, by z toho stát měl mít zisk až 700 miliard za 21 let. Zisky z těžby jsou zlomkem oproti zisku z lithia vloženého do výroby baterií, kde získá DPH a další daně. Za 21 let má EMH vytěžit 37,8 milionu tun rudy, ze které se vyrobí 440 tisíc tun karbonátu. Stát získá úhradu z vytěženého nerostu a z dobývacího prostoru. V karbonátu je asi 18 % čistého lithia, tedy asi 3 780 tun čistého lithia. Při poplatku 10 692 korun za tunu lithia má dostat stát ročně 42 milionů korun. Jde při současných cenách lithia na trhu o 9 % z toho, co z lithia získá těžební firma.

Zaujalo vás obchodování na forexu? Nezapomeňte na kvalitní vzdělávání a stáhněte si zdarma nový ebook o forexu zde: https://landing.globtrex.com/cs/ebook-leads/

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*