Práce v dole ČSM ve Stonavě se spustí 27. prosince

V dole, kde ve čtvrtek večer vybuchl metan, zůstane uzavřeno místo výbuchu. Památku zesnulých 13. horníků, 12 Poláků a 1. Čech, si lidé připomenou na mších.

V nemocnicích jsou po výbuchu ještě 2 zranění horníci a stav jednoho z nich je kritický. Podle Českého báňského úřadu musela být v dole koncentrace metanu v dole během tragédie proti předpisům minimálně 4,5x vyšší. Příčinu výbuchu zjišťuje nyní speciální komise. Práce v severní lokalitě Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku se obnoví 27. prosince. Několik týdnů bude uzavřen prostor výbuchu a požáru speciálními hrázemi. Jsou zde stále extrémně vysoké koncentrace metanu.

Průzkum dolu

Průzkum provádí 6 báňských záchranářů. V dole jsou stále riziková místa s vysokými koncentracemi metanu a kyslíku, které při smísení mohou znovu vybuchnout. Vedoucí likvidace havárie rozhodl o uzavření nebezpečného prostoru. Provizorní stěny v podobě hráze vybudovali záchranáři. Uzavřené místo se musí chladit několik týdnů. Bude se do prostoru vpouštět dusík.

Probíhající sbírky

Sirotkům po hornících lidé poslali více než 500 000 korun. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora, druhé pak Nadace OKD. Spolek Svatá Barbora má účet 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá právě datu neštěstí. Prostředky spolek rozdělí mezi sirotky, kteří po hornících zůstali. Druhý účet zřídila Nadace OKD s těžařskou společností OKD. Výtěžek bude rozdělen postiženým rodinám důlního neštěstí na Dole ČSM Sever. Číslo účtu je 342342342/0800. Dne 27. prosince se začnou vyplácet peníze určené na podporu rodinám zesnulých horníků. O finanční odškodnění rodin zemřelých horníků se zasadí i stát.

Důlní neštěstí

Důlní neštěstí se stalo v severní lokalitě dolu 880 m pod zemí. Výbuch metanu zdevastoval několik důlních pracovišť. Báňští záchranáři prohledávají tyto prostory a práce v podzemí byly okamžitě zastaveny s okamžitou evakuací pracovních čet. Nyní nepracuje 800 zaměstnanců ze dvou směn. Pobírají 100 % mzdy, protože jde o překážku ze strany zaměstnavatele. OKD odmítá obvinění ze zakrývání čidel.

Čidla v dole

V rozhovoru se zpravodajem polské stanice TVP toto obvinění vznesl otec Zbigniew Kaczmarek zesnulého horníka ve věku 29 let. Pracoval v dole v Polsku 28 let a tvrdí, že se čidla pokrývají fólií, aby se dalo uhlí stále dolovat. Spekulace o tvrzení jednoho z horníků, že se čidla úmyslně instalují nízko u země, aby zde neměřila nejvyšší koncentrace metanu, byla také odmítnuta. Největší koncentrace metanu jsou u stropu. Musí se těžit a plnit normy, jinak přichází horníci o peníze. Důl ČSM je součástí OKD a majitelem těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát.

Zaujalo vás obchodování na forexu? Nezapomeňte na kvalitní vzdělávání a stáhněte si zdarma nový ebook o forexu zde: https://landing.globtrex.com/cs/ebook-leads/

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*