Povinné dělení polí a zelená politika

Povinné dělení polí v rámci zelené politiky je nevyhnutelné. Dřívější remízky mezi políčky měly svůj smysl. Je třeba ochránit krajinu a napravit škody.

Povinné dělení polí na monokultury o velikosti 30 hektarů je začátkem nevyhnutelných úprav v rámci zelené politiky a ochrany krajiny. Ministerstvo zemědělství chystá na rok 2021 další opatření. Nebude už možné ničit půdu opakovaným pěstováním stejné plodiny, kdy se půda obrovsky vyčerpává. Střídání plodin bylo dříve zcela normální. Zemědělci budou motivováni k sázení stromů na polích a dělení velkých lánů monokultur až na velikost 20 hektarů. Informace přinesla MF Dnes, která do návrhu nahlédla.

Čerpání dotací

Ministerské návrhy zelené architektury mění čerpání zemědělských dotací po roce 2021. Zemědělci získají méně financí a bude nutné splnit mnohem více povinností. Podmínkou bude i plnění volitelných opatření v podobě ekoschémat a agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu krajiny. Zemědělcům se dotace sníží nejméně o 4 %. Splněním povinných podmínek – DZES však získají 60 % dotačního balíku, z něhož volitelná opatření tvoří asi 40 %.

Povinné střídání plodin

Zavedeno bude povinné střídání plodin na jednom půdním bloku. Nepůjde tedy na poli opakovaně pěstovat ani 2 roky po sobě třeba jen kukuřici, což je proti zásadám správného hospodaření a podporuje to vodní erozi. Díky opatření dojde ke zvýšení podílu organických látek v půdě, zamezení vysychání, následně dojde zavodnění a omezí se šíření chorob. Zemědělci se však obávají, že nebude kde pěstovat energetické krmivo pro chov dojnic a dalších hospodářských zvířat a omezí to živočišnou výrobu, která dodává cennou organickou hmotu do půdy, zejména v podobě kravského hnoje, kterého je již nyní nedostatek a je nezbytný pro zachování kvalitní půdy.

Volitelná opatření

Cílem volitelných opatření je ochrana půdy díky optimálnímu hnojení a dosažení vyrovnané bilance živin, jako je dusík, fosfor a draslík. Podle kritických hlasů by si ale zemědělci měli volit způsob hnojení podle vygenerovaného výživového plánu, protože každá půda je jiná. Systémy precizního zemědělství zase zahrnují použití postřikovače, který lokálně aplikuje chemii nebo traktoru využívající satelitní navigaci pro méně přejezdů přes pole, což zabrání utužování půdy. To je ale podle kritiků možné a také výhodnější pro větší podniky, které si nákladné stroje mohou pořídit.

Povinné zmenšení polí

Podmínkou je i povinné zmenšení polí s monokulturami jedné plodiny na 30 hektarů. Po výsevu ozimů už je v současné době krajina pestřejší. Stát bude finančně motivovat zemědělce k dělení polí na lány velké 20 hektarů. Dělení půjde odstupňovat tak, aby menší lány přinesly vyšší dotační podporu. Pokud mezi pole vysázejí zemědělci stromy, zabrání se větrné erozi.

Chybí podpora agrolesnictví

Stát v Programu rozvoje venkova zatím nepodpořil výsadbu stromů, které umí rozčlenit krajinu, zabránit erozi a odparu vody nebo zvýšit biodiverzitu, což už je běžné v celé Evropě. U nás se zatím jen bezmyšlenkovitě kácí, málo se sází a navíc ve vysušené půdě nové stromy nemohou vyrůst. Větrolamy jsou proto nutností.

Klady i komplikace

Každé opatření má vždy své klady a zápory, příznivce a odpůrce. Nařízení jsou nevyhnutelná pro ochranu krajiny. To, že se klima mění a půda vyčerpává, pozorujeme všichni. Povinně se zavádí jen to, co bylo dříve běžné a napravují se projevující se škody. Některé firmy hospodaří v nájmu na pronajatých pozemcích patřících desítkám vlastníků, což může být díky opatřením další problém. U každého zavedení a respektování zákona by se vždy měl používat zdravý selský rozum, stejně jako při péči o vlastněnou a pronajatou půdu. Jak to bude vypadat v praxi, ukážou nadcházející léta. Půda je dar a tak by se k ní také mělo přistupovat.

 

Vzdělávejte se z pohodlí domova s profesionály z německé banky Bernstein. Pravidelné webináře na různá témata – vybere si nováček i zkušený investor. Budete mít možnost interaktivně komunikovat s lektorem a navíc získáte bezplatné individuální telefonní konzultace.

Věnujte 20 min. svého času a změňte svou budoucnost. Účast zdarma! >>https://webinar.benter.cz

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*