Pfitzer

Pfizer, Inc. je americkou mezinárodní farmaceutickou společností sídlící v New Yorku a mající výzkumná centra v Grotonu a Connecticutu. Podle příjmů se jedná o jednu z největších světových farmaceutických společností. Pfizer se zaměřuje na vývoj a produkci léků a vakcín z různých lékařských oblastí jakými jsou imunologie, kardiologie, diabetologie, onkologie a mnohé další. Mezi nejznámější produkty patří Lyrica, Diflucan nebo Viagra. Během posledních 15 let došlo k několika významným akvizicím (Warner-Lambert 2000, Pharmacia 2003 and Wyeth 2009), kdy největší byla akvizice Wyethu za 68 miliard USD. Pfizer je obchodován na New Yorské burze a od roku 2004 součástí indexu Dow Jones. Mimo výroby a vývoje léků se společnost také zaměřuje na poskytování profesionální péče, prevenci a pokročilé wellness služby. Skrz spolupráci s poskytovateli zdravotnických služeb, s vládou a místními komunitami usiluje Pfizer o důvěryhodnou, dostupnou a především kvalitní zdravotní péči pro obyvatele jak vyspělých, tak i rozvojových zemí. Přibližně čtvrtina celkových operačních nákladů směřuje do oblasti vědy a výzkumu, což indikuje zdravou finanční kondici a potenciál růstu zisku do budoucna.

Charakteristika trhu

Trh s farmaceutiky je charakterizován velkou intenzitou konkurence, rychlým vývojem, důkladnou regulací a vysokými vstupními náklady. Vypršení licencí nebo patentů může výrazně ovlivnit příjmy společnosti. Z tohoto důvodu má mnoho produktů více patentů s různými daty ukončení, aby společnost předešla negativním důsledkům pramenícím z expirace patentu. Pokud se o patent přijde, mohou ostatní společnosti reprodukovat výrobu léku a nabízet ho za nižší ceny. Tato cenová válka mnohdy vyústí v menší příjmy v krátkém časovém horizontu. Další charakteristikou je vysoká regulace, kdy je společnost povinna odvádět část svých příjmů do různých fondů a důkladně své produkty testovat před uvedením na trh. Společnost se taktéž obává nepříznivých globálních ekonomických podmínek, především vysoké míry nezaměstnanosti. Tato skutečnost může snížit prodej, především značkových, léků a způsobit přechod pacientů k levnějšímu způsobu léčení. Současné nestálé prostředí světové ekonomiky taktéž zvyšuje riziko plynoucí z otřesů měnových kurzů.

Strategie společnosti

 

Pfizer věří, že jejich medikamenty představují přidanou hodnotu jak pro pacienty, tak pro poskytovatele zdravotní péče, jelikož se jedná o kvalitní léky zlepšující péči a snižující náklady na dodatečné léčení. Hlavním cílem je prezentace našich produktů a informování zákazníků o jejich výhodách. Společnost chce pokračovat ve své cenové politice a udržovat příjmy na současné úrovni. Pfizer nadále plánuje investovat velké procento příjmů do oblasti vědy a výzkumy, aby si udržel náskok před svou konkurencí.

pf1

Z grafu vývoje ceny akcie za poslední rok je zřejmá vysoká fluktuace ceny. Akcie vystoupala na své maximum během března letošního roku (32.8 USD), dosáhla téměř minima v květnu (29 USD), kdy se vyplácela dividenda, aby v březnu opět přesáhla hodnotu 30 USD za akcii. Podle exponenciálního pohyblivého průměru by v současné době měla cena akcie nadále růst, jelikož 20 denní indikátor ukazuje stoupající tendenci a v současnosti překřížil neutrální 100 denní indikátor. Od května lze navíc pozorovat stoupající tendenci ceny akcie. Index relativní síly vykazuje spíše neutrální hodnoty kolem 50 a nelze z něj vyvodit žádné relevantní závěry. Očekávaný růst ceny je podpořen doporučeními od hlavních analytických domů. Z celkového počtu 20 doporučení, je 13 pro buy, 5 neutrálních a jen 2 pro sell.

pf2

Poslední známá doporučení

V posledních 3 letech vykazuje společnost klesající výnosy. I přes tuto skutečnost během roku 2013 vzrostl čistý zisk o 51% na hodnotu 22,003 milionů USD. Za poklesem výnosů je především ztráta patentů, vysoce konkurenční odvětví a ztráta dominance na některém z trhů. Dalším faktorem je klesající oblíbenost přípravků značky Lipitor nebo Geodon. Nižší výnosy jsou ovšem vykompenzovány nižšími náklady, tudíž čistý zisk může směle růst. Z výše uvedeného vyplývá, že společnost je schopna flexibilně reagovat na nastalou situaci, že vykazuje zdravou finanční kondici a neočekávají se problémy v blízké budoucnosti.

pf3

Jedním z cílů společnosti do budoucna je držet úroveň příjmů na současné hladině, čehož chce dosáhnout pomocí lepší patentové politiky a signifikantním výdajům na vědu a výzkum. Přibližně 40% příjmů pochází z území Spojených států amerických. Situace na tomto trhu je v tuto chvíli pozitivní, stabilní a ekonomika je v rozkvětu.

Společnost Pfizer je také pozitivně hodnocena dvěma nejvýznamnějšími ratingovými společnostmi. Od Moody’s si vysloužila hodnocení A1 se stabilním výhledem a od Standard and Poors dostala známku AA s taktéž stabilním výhledem. V posledních letech Pfizer úspěšně snižuje náklady spojené s výrobou a optimalizuje tak svou produkci. Toto snížení se týká především nákladů na distribuci, marketing a administrativních nákladů. S nižšími náklady jde ruku v ruce vyšší zisk na akcii.

pf4

pf5

Celkově lze říci, že investice do společnosti Pfizer se jeví býti dobrou alternativou do vašeho portfolia. Společnost se chystá vyplácet dividendu dne 30.7.2014.

pf6

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*