Lekce 2: Základní koncepce forexového trhu

Měnové páry, nákupní a prodejní kurzy

Při obchodování měn vždy existují měnové páry – základní měna a denominační měna.
Základní měna – jde v zásadě o náš produkt, je uváděn na levé straně páru. Vždy nakupujeme nebo prodáváme základní měnu.
Denominační měna – je to prostředek platby a je uváděn na pravé straně páru. V transakci s měnovým párem EUR/USD nakupuji nebo prodávám euro proti dolaru, přičemž prostředkem platby je dolar.
Směnným kurzem je cena jedné jednotky základní měny vyjádřená v denominační měně.
Podívejme se na euro proti dolaru: Jedno euro se rovná 1,5220 USD.

 

Spread

Spread je rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou a je provizí, kterou jako obchodníci s měnami platíte.
Například: Chcete v bance převést dolary na eura. Řeknou vám, že nákupní cena je 1,56 a prodejní cena je 1,49. Jinými slovy, abyste nakoupili jedno euro, musíte zaplatit něco přes jeden a půl dolaru. Pokud byste v tentýž okamžik chtěli bance prodat své jedno euro, banka koupí jedno euro za o něco méně než jeden a půl dolaru, takže pokud jste bance prodali 1000 dolarů, dostali jste 641 eur. Prodejem eur zpátky byste dostali pouze 955 dolarů.
Zaplatili jste 1000 dolarů a obdrželi 955 dolarů, tak kde je zbývajících 45 dolarů?
To je ziskem SMĚNÁRNY – je to provize, kterou získávají od svých zákazníků.
Je to jediná provize, kterou budete platit; na forexovém trhu nejsou žádné další provize.
Poznámka: To znamená, že kvůli spreadu hned v první sekundě obchodu vždy ztratíme.

 

Pipy

Dalším důležitým pojmem forexového trhu jsou „pipy“ (v jednotném čísle „pip“).
Na forexovém trhu směnný kurz roste po pipech a klesá po pipech. U většiny měn jsou pipy čtvrtým místem za desetinnou čárkou.
Jinak řečeno, je-li směnný kurz EUR/USD 1,5220, pak je pipem číslo 0.
Jestliže byl dříve směnný kurz 1,5220 a nyní vzrostl o jeden pip, bude směnný kurz 1,5221.
Pokud by směnný kurz poklesl o 10 pipů, činil by 1,5210 atd.
U japonského jenu je to trochu jinak: U japonského jenu je pipem druhé místo za desetinnou čárkou, což znamená, že je-li kurz USD/JPY 88,57, pak se pip rovná 7. Když by směnný kurz vzrostl o 3 pipy, činil by 88,60 a pokud by klesl o 27 pipů, byl by 88,30.

 

Průměrná denní fluktuace

Abyste pojem pipu lépe pochopili, lze říci, že průměrná denní fluktuace páru EUR/USD je zhruba 100 pipů za den. V rušnějších dnech fluktuace dosahuje 200 až 300 pipů a v klidnějších dnech fluktuace dosahuje 50 až 60 pipů.
A vyjádřeno v procentech?
Je-li současný směnný kurz 1,5220 a zítra budu chtít oznámit, že vzrostl o jedno procento, byl by to nárůst o 152 pipů.
Takže pokud jsme řekli, že denní fluktuace páru EUR/USD je zhruba 100 pipů za den, o kolik procent pár EUR/USD průměrně fluktuuje? Je to o zhruba 0,7 % – 0,8 %. A v rušnějších obdobích nanejvýš 2 %.
Nyní se naučíme, jak zjistit hodnotu pipu u konkrétní transakce. Je-li směnný kurz EUR/USD 1,5220 a vy chcete nakoupit 100 000 eur, kolik dolarů musíte zaplatit? Samozřejmě je to 152 200 USD. Uběhne sekunda a směnný kurz vzroste na 1,5221. O kolik pipů směnný kurz vzrostl? O jeden pip. A jaká je současná hodnota 100 000 eur? 152 210 USD. Což je o 10 dolarů více.
Hodnota jednoho pipu u transakce s 10 000 eury je jeden dolar.
Jinak řečeno: V transakci se 100 000 eury má každý pip hodnotu 10 dolarů.
A v transakci s jedním miliónem eur má pip hodnotu 100 dolarů.
Tato skutečnost nám ukazuje novou a důležitou výhodu forexového trhu – tento trh je stabilní; hovořím zejména o hlavních měnách: euro, dolar, libra, jen a švýcarský frank.
Je to stabilní trh, kde směnné kurzy fluktuují v rozmezí půl až jedno a půl procenta za den. Nemůže se stát, že byste obchodovali měnu a ztratili za jediný den 10–15 %.

 

Hodnota pipů

Nyní se naučíme, jak zjistit hodnotu pipu u konkrétní transakce. Je-li směnný kurz EUR/USD 1,5220 a vy chcete nakoupit 100 000 eur, kolik dolarů musíte zaplatit? Samozřejmě je to 152 200 USD. Uběhne sekunda a směnný kurz vzroste na 1,5221. O kolik pipů směnný kurz vzrostl? O jeden pip. A jaká je současná hodnota 100 000 eur? 152 210 USD. Což je o 10 dolarů více.
Hodnota jednoho pipu u transakce s 10 000 eury je jeden dolar.
Jinak řečeno: V transakci se 100 000 eury má každý pip hodnotu 10 dolarů.
A v transakci s jedním miliónem eur má pip hodnotu 100 dolarů.

 

Jak se pipy vypočítávají?

Vezmeme částku transakce, kterou jsme provedli, vyjádřenou v základní měně a vydělíme ji 10 000 – to je hodnota jednoho pipu vyjádřená v denominační měně.
Například: Transakci se 100 000 eury vydělíme 10 000 a dostaneme 10. To znamená, že hodnota každého pipu je 10 dolarů.

Provedeme-li transakci s 30 000 eury, má každý pip hodnotu 3 dolary.V případě japonského jenu je výpočet opět mírně odlišný. Částku transakce vyjádřenou v základní měně vydělíme 100 a získáme hodnotu pipu.

Například: Transakci se 100 000 dolary v měnovém páru USD/JPY vydělíme 100 a výsledek je 1 000 jenů. Za předpokladu, že směnný kurz je 88,00, vydělíme 1 000 číslem 88 a získáme hodnotu 11,36 dolarů na jeden pip.

Příklad: Při měnovém páru EUR/GBP a transakci v objemu 100 000 eur se každý pip rovná 100 000 děleno 10 000, což je 10 dolarů. V jaké měně že to platíme? V librách. Takže každý pip se rovná deseti librám.

 

Velikost spreadů

Víte, jaký je akceptovaný spread cen Ask/Bid pro směnný kurz EUR/USD? 3 pipy.
Takže, abychom provedli transakci v objemu 100 000 eur, což se rovná 152 000 dolarů, jak velkou provizi musíme zaplatit?
Je-li každý pip roven 10 dolarům v transakci o objemu 100 000 eur a spread je 3 pipy, zaplatíme na provizi 30 dolarů – jednorázový poplatek, který zahrnuje nákup a prodej.

 

Pravidla obchodování

Pokud obchodujete s určitým produktem a domníváte se, že jeho cena poroste, nakoupíte jej, a když jeho cena opravdu vzroste, dosáhnete zisku v okamžiku, když jej prodáte. Pokud jste se mýlili a jeho cena klesla, pak ztratíte.

Pravidlo zní:

Obchodník, který se domnívá, že hodnota jeho produktu poroste, nakoupí více zboží a s prodejem čeká, až se cena zvýší.
Obchodník, který se domnívá, že hodnota produktu klesne, rychle zboží prodá a co nejlépe své peníze využije.
Obchodníci ne vždy musí ztratit nebo získat vše, obchod se může zastavit uprostřed. Takovou situaci si vysvětlíme později.
Nyní si to přeložme do jazyka forexového trhu:
Očekáváte-li, že směnný kurz měny vzroste, nakoupíte ji.
Očekáváte-li, že směnný kurz měny klesne, prodáte ji.
Částka, která bude vaším ziskem nebo ztrátou, závisí na objemu provedené transakce. Čím je transakce větší, tím většího zisku můžete dosáhnout, ale podstoupíte i větší riziko. Čím menší je transakce, tím menšího dosáhnete zisku, ale podstoupíte i menší riziko.
Obchodování s měnami je stejné jako nákup a prodej dřeva, rajčat nebo okurek. Zboží nakupujeme, když se domníváme, že cena poroste, a zboží prodáváme, když se domníváme, že cena půjde dolů.
Když například obchodujete s dřevem a myslíte si, že cena dřeva vzroste, nakoupíte 10 tun dřeva, když je cena dřeva 100 dolarů za tunu. Později je prodáte, když cena stoupne na 150 dolarů za tunu a dosáhnete zisku 500 dolarů.
Pokud jste počítali s tím, že cena dřeva klesne, počkali byste, až cena dřeva poklesne na 50 dolarů za tunu a pak byste koupili stejných 10 tun jen za 500 dolarů.