Krach bitcoinu je příznivý pro klima

Vzhledem k ceně BTC globální počítačové sítě, která ji podporuje, poprvé po letech spotřebovává méně energie.

Obecně platí, že cena bitcoinu a energie spotřebovaná počítači, které jej těží, se pohybují v tandemu – čím vyšší je cena, tím více těžařů pracuje na těžbě bitcoinu. Tato korelace je však nedokonalá kvůli nesrovnalostem v energetické účinnosti těžebních počítačů v různých částech světa a kvůli místním nesrovnalostem v ceně energie.

Když cena primární kryptoměny od roku 2020 prudce vzrostla, spotřeba energie vzrostla a poté stagnovala, jelikož mnoho těžařů zjistilo, že cena je dostatečně vysoká, aby ospravedlnila těžbu, ale ne dostatečně vysoká, aby ospravedlnila nové investice do těžebního hardwaru. Poslední krach, kdy cena od 1. května klesla o polovinu na zhruba 20 800 dolarů se zdá, že překročila kritickou hranici. Podle odhadu Alexe de Vriese, nizozemského ekonoma, spotřeba energie poprvé od začátku pandemie klesá.

To je dobrá zpráva pro emise skleníkových plynů, protože většina elektřiny v Kazachstánu pochází z uhlí. Celkově jsou průměrné roční emise z těžby bitcoinů přibližně stejné jako celkové emise z Řecka.

Prahová cena BTC, pod kterou klesá spotřeba energie v Kazachstánu, se je cca 25 000 dolarů. Celková spotřeba energie by mohla klesnout ještě strměji, pokud by cena klesla na přibližně 10 000 dolarů, což de Vries odhaduje jako minimální životaschopnou cenu pro americké těžaře, kteří používají nejnovější, energeticky nejúčinnější zařízení.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*