Kapitálový trh

I. Důvody vstupu na veřejný kapitálový trh

Důvodem k uskutečňování operací na kapitálovém trhu může být úsilí o zvyšování finančních aktiv a majetku, pak nutnost zajištění se před ztrátami například v důsledku inflace, také zájem získat prostředky pro zahájení či následný rozvoj podnikání a další důvody.

Pro růst majetku mohou klíčovými zdrojem být například úroky z obligací, dividendy z akcií či zvyšování tržní ceny akcií – cenných papírů či jiných aktiv. V současné době má investor na mezinárodních kapitálových trzích možnost volit z široké škály investičních strategií a je pouze na něm, kterou z nich upřednostní.

Co se strategie týče, jde o to, že investor, ale i každá firma, může zvolit vlastní strategii v momentě, kdy potřebuje získat a následně i disponovat odpovídajícími finančními prostředky na svůj další rozvoj s ohledem na strategii politiky firmy. Na vyspělých trzích v současné době nemusí spoléhat na institut bankovního úvěru, což ovšem bohužel na českém kapitálovém trhu neplatí.

Na zahraničních trzích daný subjekt může prostředky získat například emisí cenných papírů.

II. Enter subjektu na kapitálový trh emisí dluhopisů

Zvolí – li emisi dluhopisů, pak získá půjčku, kterou musí v předem dohodnutém termínu splatit a to včetně pravidelně vyplácených požitků z půjčky – úroků. Výhodou je, že vůči emitentovi dluhopisové tranše tito věřitelé nemají právo ovlivňovat řídící rozhodnutí výkonných ředitelů. Naopak nevýhodou může být skutečnost, že termíny splatnosti půjčky resp. emise dluhopisů se mohou příležitostně shodnout s obdobím momentálního „finančního oslabení “ firmy a mohou její jinak řešitelné problémy ještě prohloubit.

III. Enter subjektu na kapitálový trh emisí akcií

Rozhodne-li se firma pro vydání akcií, pak se společnost nemusí obávat nutnosti splatit nominální hodnotu cenných papírů a nemusí ani platit dividendy. Toto vše se odvíjí od budoucí podoby akcionářské struktury.

Může si tedy vybrat, zda i nadále bude soukromou společností s omezeným okruhem vlastníků akcií nebo se stane společností veřejnou ( což je rozšířenější a transparentnější varianta ), a získá tak více prostředků pro investiční a rozvojové záměry formou veřejného prodeje všech vydaných akcií nebo jejich části. Vlastníci nově zakoupených akciových podílů mohou takto získat majoritní podíl a aktivně tak ovlivňovat řídící rozhodnutí o dění ve firmě. Jde o doprovodný a nejkreativnější jev dění na kapitálovém trhu. Tato zásada v mnoha případech vede k některým ze souvislostí, které jsou úzce spojeny s efektivním fungováním podniku. Což prakticky může znamenat možnost přerušení současných vazeb na dodavatele, odběratele či prodej kontrolního balíku akcií konkurenci nebo jiné důležité případy. Z toho důvodu by společnost měla přistoupit k promyšlené volbě, jakému typu akcionářů akcie prodávat a jestli usilovat o vlastní vstup na veřejný kapitálový trh.