Je očekáváno, že trhy se zemním plynem zůstanou v roce 2023 pod tlakem

Pokračující ruské omezování dodávek zemního plynu do Evropy posunulo mezinárodní ceny na nová maxima, narušilo obchodní toky a vedlo k akutnímu nedostatku paliva v některých rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách, přičemž napětí na trhu bude podle poslední čtvrtletní zprávy IEA o trhu se zemním plynem přetrvávat. i v roce 2023.

Trh se zemním plynem se od roku 2021 celosvětově zpřísňuje, přičemž se očekává, že celosvětová spotřeba plynu v roce 2022 poklesne o 0,8 % kvůli rekordnímu 10% poklesu v Evropě a stagnující poptávce v asijsko-pacifickém regionu. V příštím roce se očekává růst celosvětové spotřeby plynu pouze o 0,4 %, výhled je však zatížen vysokou mírou nejistoty, zejména ohledně budoucích kroků Ruska a ekonomických dopadů trvale vysokých cen energií.

Rusko z velké části omezilo dodávky plynu do Evropy jako odvetu za sankce, které na něj byly uvaleny po jeho invazi na Ukrajinu. To přispělo k napětí a nejistotě na trhu před nadcházející zimou, a to nejen v Evropě, ale na všech trzích, které jsou závislé na stejném zdroji dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).

„Ruská invaze na Ukrajinu a výrazné omezení dodávek zemního plynu do Evropy způsobují značné škody spotřebitelům, podnikům i celým ekonomikám, a to nejen v Evropě, ale i v rozvíjejících se a rozvojových zemích,“ řekl Keisuke Sadamori, ředitel energetických trhů a bezpečnosti IEA„Výhled pro trhy s plynem zůstává zamlžený, v neposlední řadě kvůli bezohlednému a nepředvídatelnému chování Ruska, které zničilo jeho pověst spolehlivého dodavatele. Vše však nasvědčuje tomu, že trhy zůstanou velmi napjaté i v roce 2023.“

Současná plynová krize také vrhá dlouhodobou nejistotu ohledně vyhlídek zemního plynu, zejména na rozvojových trzích, kde se očekávalo, že jeho využití poroste alespoň ve střednědobém horizontu, jelikož nahradí jiná fosilní paliva s vyššími emisemi.

Evropské ceny zemního plynu a asijské spotové ceny LNG vyskočily na rekordní maxima ve třetím čtvrtletí roku 2022. To snížilo poptávku po plynu a motivovalo k přechodu na jiná paliva, jako je uhlí a ropa, pro výrobu energie. V některých rozvíjejících se a rozvíjejících se ekonomikách způsobily cenové skoky nedostatek a výpadky dodávek elektřiny. Spotřeba plynu v Evropě klesla za prvních osm měsíců letošního roku o více než 10 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to kvůli 15% poklesu v průmyslovém sektoru, když továrny omezily výrobu.

Poptávka po zemním plynu v Číně a Japonsku se ve stejném období téměř nezměnila, zatímco v Indii a Koreji se snížila. Předpokládá se, že čínská poptávka po plynu letos poroste o méně než 2 %, což je nejpomalejší roční tempo růstu od počátku 90. let. Mezitím ceny zemního plynu ve Spojených státech dosáhly v létě nejvyšší úrovně od roku 2008, přesto byla Severní Amerika jedním z mála regionů na světě, kde poptávka vzrostla díky poptávce z výroby elektřiny.

Evropa kompenzovala prudký pokles dodávek ruského plynu dovozem zkapalněného zemního plynu a také alternativními dodávkami z Norska a dalších zemí prostřednictvím potrubí. Rostoucí evropská poptávka po LNG – meziroční nárůst o 65 % v prvních osmi měsících roku 2022 – odčerpávala dodávky od tradičních zákazníků v asijsko-pacifickém regionu, kde poptávka za stejné období klesla o 7 % kvůli vysokým cenám, mírné počasí a pokračující odstávky Covid v Číně.

IEA předpokládá, že dovoz LNG do Evropy letos vzroste o více než 60 miliard metrů krychlových (bcm), což je více než dvojnásobek nárůstu globální exportní kapacity LNG, což vystaví mezinárodní obchod LNG v krátkodobém až střednědobém horizontu vážnému tlaku. To znamená, že dovoz LNG do Asie zůstane po zbytek roku 2022 nižší než loni. Dovoz LNG do Číny by však mohl příští rok vzrůst na základě řady nových smluv podepsaných od začátku roku 2021, zatímco chladnější než průměr zima by také vedla k další poptávce ze severovýchodní Asie, což by nadále zvýšilo napětí na trhu.

Kromě diverzifikace dodávek přijala Evropská unie a její členské státy další kroky ke zvýšení bezpečnosti dodávek plynu, jako je stanovení minimálních povinností skladování a realizace opatření na úsporu energie pro nadcházející zimu. Zásoby EU byly na konci září téměř z 90 % plné, ale absence ruských dodávek představuje problém pro jejich doplnění v příštím roce. Japonsko i Korea zavedly politiku ke snížení závislosti na dovozu LNG pro výrobu elektřiny a vypracovaly pohotovostní plány pro možné narušení dodávek LNG.

Pro novou zprávu IEA provedla analýzu odolnosti trhu EU s plynem v případě úplného zastavení ruských dodávek od 1. listopadu 2022. Z analýzy vyplývá, že bez zavedení snížení poptávky a v případě úplného přerušení dodávek z ruských plynovodů by zásoby plynu v EU byly v únoru plné z méně než 20 % za předpokladu vysoké úrovně dodávek LNG – az blízkého okolí 5% za předpokladu nízkých zásob LNG. Pokles úložiště na tyto úrovně by zvýšil riziko přerušení dodávek v případě pozdního ochlazení. Pro udržení úrovně skladování plynu nad 25 % by v případě nižších přítoků LNG bylo nutné snížit poptávku po plynu v EU v zimním období o 9 % oproti průměrné úrovni posledních pěti let. A v zimě by bylo nutné snížit poptávku o 13 % oproti pětiletému průměru, aby se v případě nízkých přítoků LNG udržely úrovně skladování nad 33 %. Opatření na úsporu plynu proto budou klíčová pro minimalizaci odběrů z nádrží a udržení zásob na odpovídající úrovni až do konce topné sezóny.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*