Jak mohou těžaři bitcoinů přežít nepřátelský trh – a halving v roce 2024

Těžba bitcoinů je stále těžší – což znamená, že těžaři budou muset utrácet více, aby získali méně odměn. Stále však existují způsoby, jak být ziskový.

Do dalšího halvingu bitcoinu v dubnu 2024 zbývá pouhých sedm měsíců. K němu dochází přibližně každé čtyři roky a jedná se o deflační proces, který snižuje produkci nových mincí o 50 %.

Bitcoin halving je pro investory do kryptoměn vysoce významnou událostí a v minulosti vedlo k růstu ceny bitcoinu. Jeho dopad na těžební průmysl je však složitější záležitostí. Snižuje odměny za bloky, což je jeden z hlavních zdrojů příjmů těžařů. Halving v roce 2024 ji sníží z 6,25 BTC na 3,125 BTC. Proto musí těžaři přizpůsobit své strategie tak, aby kompenzovali snížení odměn v důsledku půlení.

Prozkoumejme strategie a alternativní zdroje příjmů, které mohou těžařům bitcoinů v nepříznivých tržních podmínkách pomoci.

Změna myšlení

Těžba bitcoinů zahrnuje konkurenční proces, v němž těžaři soupeří o odměny za bloky. Tato soutěž je poháněna dobou blokování bitcoinu, která se na úrovni protokolu pohybuje v průměru kolem 10 minut na blok. Ať už je výpočetní výkon sítě relativně nízký na úrovni 1 kH/s, nebo se vyšplhá na masivních 200 milionů TH/s, mezi těžaře se musí rozdělit stejné blokové odměny.

Toto konkurenční prostředí podněcuje těžaře k tomu, aby upřednostňovali energetickou účinnost a používání úsporného hardwaru. S každou událostí poloviční těžby, kdy se odměny za bloky snižují o 50 %, nabývá tento trend k efektivitě na síle. Vzhledem k tomu, že náklady na výrobu jednoho BTC se krátce po dalším halvingu přibližně zdvojnásobí, budou muset těžaři hledat způsoby, jak optimalizovat svou ziskovost, a zaměřit se na tyto tři kritické faktory.

Přežití těžařů bitcoinů závisí na těchto třech velrybách

První a nejdůležitější velrybou jsou náklady na elektřinu. Podle společnosti JPMorgan může i mírný výkyv o 1 cent za kilowatthodinu (kWh) vést k výraznému rozdílu ve výrobních nákladech BTC ve výši 3 800 USD. Aby těžaři posílili svou ziskovost po ukončení těžby, zkoumají sofistikované smlouvy a uvažují o přesunu do zemí nebo regionů, kde jsou ceny elektřiny nižší. Zvažují dokonce i výrobu energie z uvízlých plynových možností. Domnívám se, že pro udržení ziskovosti po dubnu 2024 je pro těžaře klíčové zajistit si sazby elektřiny na úrovni 5 centů/kWh nebo nižší.

Druhým významným faktorem, který vyžaduje pozornost horníků, je účinnost jejich zařízení. Například denní náklady na těžbu BTC se mohou snížit o více než 63 %, pokud se zařízení s účinností 60 J/TH změní na zařízení s účinností 22 J/TH. Nejziskovější budou těžaři, kteří se mohou pochlubit účinností hardwaru a těží z nižších nákladů na elektřinu. Právě oni s největší pravděpodobností přečkají významné události na trhu, jako je nadcházející snížení těžby na polovinu.

Těžařům navíc doporučuji použít třetí strategii, která spočívá v akumulaci přebytečného kapitálu v vytěžených BTC během ziskových období. Tato rezerva může sloužit jako nárazník proti dopadu snížených odměn za bloky po halvingu. Když dojde k rally po halvingu, mohou těžaři své rezervy zhodnotit prodejem vytěžených aktiv s vyšší ziskovou marží, což pomůže vyrovnat ztráty.

I když strategie, jako je zajištění nižších sazeb za elektřinu, zavedení energeticky účinnějšího těžebního zařízení a využití rezervního kapitálu, mohou zmírnit nepříznivé dopady, přinese halving v roce 2024 těžařům značný tlak. Může vést k potenciálnímu uzavření řady těžebních provozů. Těžaři tak budou muset hledat i alternativní zdroje příjmů. Jednu ze slibných příležitostí pro těžaře představují projekty, jako je Bitcoin Ordinals.

Další způsoby

Bitcoin Ordinals si v poslední době získaly značnou pozornost tím, že zvýšily transakční poplatky v síti Bitcoin na nové maximum. Ordinální nápisy, metadata připojená ke každému satoshi, jsou jedinečným aktivem vytvořeným přímo v bitcoinovém blockchainu, podobně jako nefungující token (NFT). Pro jeho získání se uživatelé obvykle zapojují do platformy nebo protokolu odpovědného za ordinály.

S rostoucím počtem zápisů, který v srpnu přesáhl 25,5 milionu, rostou i příjmy z transakcí, které v současné době přesahují 53 milionů dolarů. Tento trend naznačuje, že alternativní zdroje příjmů pro těžaře mohou v dlouhodobém horizontu získat na významu.

Vidíme, že Ordinals posouvá rovnici ziskovosti pro těžaře, zvyšuje poptávku uživatelů po vytváření nápisů, iniciuje zpracování transakcí v síti Bitcoin a motivuje těžaře k zahrnutí jejich transakcí do dalšího bloku.

Určitě můžeme očekávat další vývoj na vrcholu sítě Bitcoin, který umožní těžařům efektivněji se přizpůsobit posthalvingovému prostředí. Jak se blížíme k události halvingu, musí těžaři upřednostnit výše uvedené strategie, aby optimalizovali svou ziskovost a zůstali otevření novým alternativám na obzoru.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*