Intel Corporation

Společnost Intel navrhuje, vyrábí a prodává počítačové součástky a s tím spojené produkty. Rovněž navrhuje a vyrábí výpočetní a komunikační produkty jako například: mikroprocesory, chipsety, mateřské desky, produkty potřebné pro wireless připojení a taktéž produkty zabezpečující klasické připojení přes drát. Společnost v současnosti vyvíjí pokročilé integrované digitální technologické produkty, primárně integrované obvody pro společnosti zabývající se výpočty a komunikacemi. Mezi běžnými uživateli je Intel znám hlavně svými procesory. Ročně jich vyrobí více než 100 milionů, což je přibližně 75% celosvětové produkce x86 procesorů. V roce 2012 zaměstnával Intel více než 107 600 zaměstnanců. Společnost je součástí Indexu Dow a náleží do takzvaných Blue chips společností.

 

Technická analýza

V současné chvíli se Intel nachází v jasné vzestupné tendenci. Nejbližší úroveň rezistence se nachází na úrovní 35.00. Po proražení úrovně 35 se očekává další pohyb směrem nahoru. Nejbližší podpora se nachází na úrovni 32 USD. Z hlediska technické analýzy je optimálním řešením příkaz buy-stop na úrovni 35,1 a se stop lossem na úrovni 32.

 

 

 

Pokud se podíváme na nejdůležitější položky rozvahy společnosti Intel, najdeme tam ty nejnutnější informace proposouzení, zda investovat do společnosti či nikoliv. Těmi nejvíce potřebnými informacemi pro investora je stav celkových aktiv a nerozděleného zisku z minulých let společnosti. Podle bazického indexu aktiv, můžeme pozorovat, že oproti roku 2010 došlo k celkovému nárůstu aktiv společnosti o neuvěřitelných 46%. Nárůst je způsoben, jak nárůstem vlastního kapitálu (došlo ke zvýšení VK o 18% oproti bazickému roku 2010) a taktéž ohromnému nárůstu závazků (o 147%). Za nárůst vlastního kapitálu vděčí společnost hlavně svým ziskům, které byly rok od roků větší. Nárůst závazku je způsoben úvěry, které společnost potřebovala, pro získání peněz na další investice, které pomohly k dalšímu generování zisků. Pokud se podíváme na poměr Vlastní Kapitál/Závazky, nejedná se o nikterak neobvykle číslo pro tak velkou společnost.

 

Dividendová politika společnosti Intel je jako u všech blue-chips společností stabilní a rostoucí. Společnost zvýšila velikost dividendy vyplacené na akcii o 43% oproti roku 2010. Průměrný nárůst od roku 2010 činí 10% ročně.

 

Závěr: Společnost Intel náleží k blue-chips společnostem a vzhledem k téměř monopolnímu postavení na trhu s procesory je nepravděpodobné, že by se na tomto postavení něco změnilo. Procesory se nachází v každém počítači, každém chytrém mobilním telefonu a každém tabletu. Navíc vycházejí nové modely tabletů, počítačů a mobilních telefonů, které potřebují nové a výkonnější procesory, které Intel neustále vyvíjí a zdokonaluje. Intel taktéž vyvíjí i jiné produkty, které nemalou mírou přispívají k tvorbě výkonů a s tím souvisejících zisků, Z faktorů uvedených ve fundamentální analýze vyplývá, že společnost investovala a je více, než pravděpodobné, že investice povedou k navýšení zisků. Investor rovněž může počítat každé čtvrtletí s dividendou a výše dividendy neustále roste společně se ziskem. Společnost Intel se tudíž může doporučit ke koupi investorům spíše konzervativním, požadujícím stabilní dividendový výnos s nižší volatilitou.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*