Evropa jako energetická velmoc budoucnosti

Evropa má šanci stát se do budoucna centrem obchodu s LNG. Čínský trh zklamal.

V poslední době byl zaznamenán jakýsi posun směrem k celosvětově propojenému trhu se zemním plynem, s nímž úzce souvisí zkapalněný zemní plyn LNG. Zejména v Austrálii a USA byl nyní také zaznamenán nárůst kapacit pro výrobu a přepravu LNG. Tyto země se snaží využít své značné rezervy zemního plynu a současně si také vybudovat pevnou pozici na trhu. Velmi pravděpodobně se dominantní silou nakonec nestane USA či Austrálie, ale Evropa.

Evropa a její potenciál

Evropa by se do budoucna měla stát místem pro vyrovnání přebytků a deficitů na trhu s LNG. Je zde dostatek nutných technických kapacit a Evropa je také schopna využít LNG v celé řadě oblastí, kam patří elektrárny, průmysl nebo vytápění domácností. Je jediným regionem, kde by mohla probíhat efektivní arbitráž jak mezi cenami zemního plynu dopravovaného plynovody, tak i mezi LNG. Evropa disponuje velkými kapacitami v oblasti uhelných elektráren a zaznamenává velký pokrok v oblasti obnovitelných energií. Ty mohou tržně nastavit relativně k jeho alternativám i efektivní cenu LNG.

Trh s LNG

Zde dlouze vládla netransparentnost jen s omezeným počtem kontroly exportérů. Dlouhodobé kontrakty provazovaly ceny LNG s cenou ropy. Na straně poptávky byl omezený počet subjektů, které hledaly bezpečný zdroj energií a pak až cenu. Nejvýznamnějšími vývozci byli Indonésie, Katar a Malajsie. Největší kupci byli pak v Japonsku a Severní Koreji a v Evropě. Že daný model musí padnout, se ukázalo ve chvíli, kdy se firmy jako ConocoPhillips, Exxon Mobil, Chevron a Royal Dutch Shell, rozhodly investovat 200 miliard dolarů pro vytvoření nové produkční kapacity v Austrálii. Po dokončení projektů se Austrálie posune před Katar a zaujme tak místo největšího exportéra LNG na světě. Její kapacity budou asi 80 milionů tun LNG ročně a USA se tak ocitne někde v dálce za ní.

Evropa jako centrum obchodu s LNG

LNG jako poslední komodita tak může těžit z komoditního boomu po roce 2008. Značná část investic do nových komoditních projektů byla učiněna s vírou v dlouhodobý a velmi silný růst čínské ekonomiky a její následné poptávky po všech komoditách, od ropy až po železnou rudu. V současné době, po 5 letech poklesu cen komodit je jasné, že se naděje nepotvrdily. I u LNG lze předpokládat, že nabídka převýší poptávku. Dnes již kupci nechtějí uzavírat dlouhodobé kontrakty s provázaností cen LNG a ropy. Objevují se spotové obchody a celková struktura trhu se mění.

Pokles cen LNG

V Asii nyní dochází k prudkému poklesu cen LNG a to od února 2014 z maxim ve výši 20,5 dolaru za mmBtu až ke konci června 2017 na 5,4 dolaru za mmBtu. Dopravní náklady jsou tak vysoké, že zřejmě nebude australský LNG prodávat u břehů Atlantiku a najde si kupce v Asii. USA může LNG vyvážet do Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Nové kupce v Evropě díky australské konkurenci bude hledat i Katar. Proto se může Evropa stát významným centrem obchodu s LNG. Jsou zde kapacity na opětovné zplyňování LNG, plynovody a možnosti skladování. Největší potenciál má asi Španělsko, které je v těsné blízkosti Kataru i USA. A i když bude evropský trh s LNG mnohem menší než asijský, v Evropě se budou s největší pravděpodobností pro LNG stanovovat ceny dané komodity.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*