Přehled investic

Níže je tabulka rozdělující základní typy investice:

  • reálné investice
  • finanční investice