Dobývání lithia u Cínovce je odsouhlaseno

Ministerstvo životního prostředí udělilo v dubnu poslední potřebný souhlas a stanovením dobývacího prostoru pro těžbu lithia u Cínovce v Krušných horách.

Informace sdělit generální ředitel společnosti Severočeské doly Ivo Pěgřímek. Tato firma většinově vlastní společnost Geomet, která má přednostní práva na průzkum a využití ložiska u Cínovce. V ČR jsou dle odhadů asi 3 % světových zdrojů alkalického kovu, většina na Cínovci, které je největším ložiskem v Evropě. Odbytištěm lithia budou podle ČEZ baterie do elektromobilů a baterie pro ukládání elektřiny.

Souhlas se stanovením dobývacího prostoru

Loni souhlas se stanovením dobývacího prostoru Ministerstvo životního prostředí – MŽP neudělilo australské společnosti European Metals Holdings – EMH, která byla tehdy vlastníkem firmy Geomet. V dubnu valná hromada EMH schválila prodej majoritního podílu v Geometu společnosti Severočeské doly ze skupiny většinově státní energetické společnosti ČEZ a následně MŽP souhlas udělilo. Nyní začne řízení o stanovení dobývacího prostoru a po jeho dokončení žadatel získá oprávnění k těžbě na vymezeném území.

Poloprovozní zkoušky

Společnost Severočeské doly si u státní energetické společnosti ČEZ jako investora projektu vyjednala 2 roky na provedení poloprovozních zkoušek. Bude se zkoušet ve zkušební peci laboratorní metoda získávání lithia z vytěženého materiálu. Tu má patentovanou inženýr Nguyen Hong Vu z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – VŠCHT. Metoda má mít menší dopad na životní prostředí než jiné používané postupy. Koncentrát s obsahem cinvalditu se při ní bude tavit při teplotách až 1700 °C, uvolní se chloridy alkalických kovů a z nich se získá lithium. VŠCHT chce zkušební pec postavit s cementárenskými firmami, které využijí i slínek, který vzniká jako vedlejší produkt. Pec bude stát v příštím roce, ale poloha nebyla sdělena.

Lithium jako žhavé téma

Těžba lithia byla diskutovaným tématem před parlamentními volbami v roce 2017. Tehdejší vláda pod vedením ČSSD před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě. V březnu 2018 Česko memorandum vypovědělo a premiér Andrej Babiš za ANO jej opakovaně označil za nesmyslné a neplatné. V červenci 2019 ČEZ oznámil, že prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce. Severočeské doly na jaře 2020 získaly ve firmě Geomet podíl 51 %.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*