Dáte na rady analytiků? Investujte do asijských akcií v Indonésii a Vietnamu

Důsledkem silného ekonomického rozmachu ceny asijských akcií v posledních měsících prudce stoupají. Pro profesionální a zkušené investory je to velká výzva. Má však i svoje úskalí.

Ekonomický vzestup Asie vzhledem k rychlému hospodářskému růstu Číny, Indie i zemí ASEAN v dalších letech prudce poroste. Kontinent má obrovský potenciál. Je zde silný a velký trh, mladá a také levná pracovní síla a pokračující urbanizace.

V Indonésii analytici doporučují investice do investiční společnosti NN Investment Partners. Indonéská ekonomika bude mít silný nárůst díky příznivému demografickému složení obyvatel, zvyšující se spotřebě a rostoucím investicím do infrastruktury. Stejný vývoj je zaznamenán v Indii, Vietnamu a Filipínách. Na těchto trzích expanduje úvěrová společnost Home Credit, která spadá do skupiny PPF.

Jistá úskalí představuje nám neznámý trh s nesčetnými rozdíly. Jde o rozdíly kulturní, politické i ekonomické. Pokud jde o rizika vyšší volatility, jde o rizika měnová, likviditní či regulatorní. Trh je velmi rozmanitý. Asijské akciové trhy si například na konci loňského a začátku letošního roku prošly obdobím propadů kvůli obavám o vývoj čínského hospodářství. Následně ale ceny asijských akcií prudce stouply díky ekonomickému rozmachu. Některé trhy jsou stále oceněné relativně konzervativně při srovnání se západoevropskými a americkými akciemi.

Investice pro české investory

Nejméně vhodné varianty jsou investice přímo do konkrétních akciových titulů asijských firem. Velmi rozdílná zde může být úroveň regulace v jednotlivých zemích. Stále jde o nestandardní trh, často se vyskytují manipulace s firemními daty a také publikace nepravdivých údajů. Velké čínské firmy jsou zde také často pod přímou nebo nepřímou kontrolou vlády, jenž může firmu donutit ke krokům, které budou proti zájmům zahraničních akcionářů.

V Asii analytici doporučují spíše investice formou burzovně obchodovaných fondů, ETF nebo podílových fondů. Lze také vybírat z oborově nebo geograficky zaměřených fondů. Podílové fondy investující do asijských firem naleznete v nabídce každé investiční společnosti. Akcie asijských korporací bývají často zahrnuty ve fondech investujících do rozvíjejících se zemí, tedy emerging markets, až na výjimku vyspělého Japonska. Existují také fondy zaměřené na samotnou Asii nebo jen na jednotlivé země. Fondy je možno nakoupit na pobočkách bank nebo u investičních zprostředkovatelů.

U nás jsou méně využívané fondy ETF, které kopírují vývoj indexů, což má za následek nižší náklady na správu těchto fondů ve srovnání s aktivně spravovanými podílovými fondy. ETF lze nakoupit stejně jako akcie na burzovních trzích přes obchodníky s cennými papíry.

Investiční horizont

Při investování je třeba stanovit investiční horizont. Je třeba počítat s výraznějšími výkyvy na akciových trzích rozvíjejících se asijských zemí a to může vést ke krátkodobým ztrátám. Často se vyplatí držet akcie delší dobu. U akciových investic analytici doporučují investiční horizont minimálně 5 až 7 let. Pro Asijské trhy mimo Japonska platí horní hranice 7 let.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*