Contracts for Difference (CFD) = termínované pákové kontrakty

CFD patří k velmi modernímu a oblíbenému způsobu investování volných finančních prostředků. Ve své podstatě jde o dohodu mezi obchodníkem a investorem na peněžním vypořádání při rozdílné otvírací a závěrečné ceně daného aktiva. Podkladové aktivum může být akcie, zlato, ropa, euro, dolar nebo burzovní index.

CFD rychlý a moderní způsob investování

Hlavní přednosti:

  • Široké spektrum obchodvaných aktiv: investor může nakupovat a prodávat různorodá aktiva – komodity, měny, akcie, indexy. Přístup na všechny trhy světa za jedněch obchodních podmínek.
  • Využití finanční páky(marže): Investoři mohou využívat marže v rozmezí 2 % – 5 % a použít páku až 100:1.
  • Neustálá likvidita: Obchody mají velice nízké spready. Obrovská likvidita umožňuje okamžité obchody bez čekání na protistranu.(bid/ask)
  • Nulová provize: Obchody s CFD se uskutečňují bez provizí.

CFD můžeme zařadit do kategorie produktů využívajících finanční páku. Současně lze CFD použít i na obchody sledující pokles ceny podkladového aktiva. CFD mohou být vázaná na burzovní index, firemní akcie, komodity a hlavně mezinárodní měnové páry.

Forexové mezinárodní měnové páry patří nepoužívanější podkladová aktiva

Otevření obchodní pozice

Oblíbenost u investorů si CFD získaly z důvodu, že k otevření obchodní pozice postačuje pouze část celkové tržní hodnoty kontraktu.

Výše potřebných vlastních financí se udává podle rizikovosti daného aktiva. Pro některé méně rizikové aktiva jako akcie velké mezinárodní společnosti postačuje záloha v objemu 10 % celkového kontraktu.

CFD kontrakty se obchodují na mimoburzovním trhu nazývaném OTC (Over the counter market)

Komodity Burzovní indexy
Zlato NASDAQ
Ropa DJ 30
Stříbro S&P 500
Cukr CAC 40
Kukuřice DAX 30
Pšenice FTSE
Sójové boby NIKKEI

Obchodování s CFD

Typy pokynů:

Obchodování CFD podporuje všechny typy pokynů.

Obchodní hodiny:

CFD se obchodují podle hodin obchodování podkladového aktiva. Další informace najdete u konkrétního nástroje.

Spready:

Spready u CFD vycházejí ze spreadů měny podkladového aktiva. Spready jsou dynamické a mohou se měnit v závislosti na tržních podmínkách.

Konverze měn:

Nástroje kótované v jiné měně než USD: Zisk nebo ztráta (P/L) a hodnota pipu se konvertují na USD ihned a online. Například zisk 20,0 bodů ze zobchodování 100 lotů indexu DAX30 se okamžitě konvertuje na USD aktuálním směnným kurzem EUR/USD.Noční rollover (rolování): Na pozicích v CFD otevřených přes noc vzniká podle velikosti pozice úrokový výnos nebo ztráta vycházející z finančního poplatku serveru Markets.com a úrokového rozdílu mezi podkladovým aktivem a měnou, ve kterém je obchodováno.

Upozornění:

Platforma MT4 počítá noční rollover ve 21:00 GMT. V tu chvíli se úrokový výnos nebo ztráta odrazí i na obchodním účtu. Ve středu ve 21:00 GMT se poplatky za noční rollover násobí třemi (x3) za účelem vykompenzování nadcházejícího víkendu.

Úrokový rozdíl

je rozdíl mezi úrokovou sazbou obchodovaného produktu a měny, ve které je produkt denominován.

Jak se počítá noční rollover

    • Vzorec: (úrokový rozdíl – finanční poplatek)/36 000 x základní hodnota x jednotek v lotu x příslušný směnný kurz

Finanční poplatek bývá okolo 1,5 %. Komodity a akcie jsou produkty, které nenesou žádné úroky, proto výpočet jejich úroků vychází z denominace CFD v určité měně. Například index FTSE je denominován v librách, jeho platná úroková míra tedy vychází ze sazeb banky Bank of England. Měny nesou úroky stanovené příslušnou centrální bankou. Například stávající úroková míra pro Euro stanovená Evropskou centrální bankou je 1,0 %. Úrokový rozdíl představuje rozdíl mezi úrokovou mírou měny a podkladového aktiva. Čím vyšší je rozdíl mezi těmito dvěma položkami, tím vyšší je noční rollover za dlouhé nebo krátké pozice.

Velikost pozice se měří v jednotkách v 1 lotu, tedy např. 10 barelů = 1 lot ropy. Každý CFD má rovněž základní hodnotu stanovenou serverem Markets.com. Pokud je cena CFD vyjádřena v jiné měně než USD, použije se k výpočtu rolloveru v USD směnný kurz určený serverem Markets.com.

Hodnoty rolloveru pro konkrétní CFD lze nalézt v okně s nástroji obchodní platformy.

Hodnoty rolloveru se liší v závislosti na tom, zda je držená pozice krátká či dlouhá. Veškeré hodnoty rolloveru jsou udávány za jeden lot, přičemž finální úrokový výnos nebo ztráta se odrazí na účtu v celkové výši za všechny loty držené v určité pozici.

Příklad výpočtu nočního rolloveru pro CFD ropy:

Základní hodnota ropy je 77,40.
Úroková míra centrální banky USA U.S. Federal Reserve je: 0,25%
Finanční poplatek serveru Markets.com je: 1,5%

Vzorec pro výpočet nočního rolloveru pro CFD je:
(úrokový rozdíl – finanční poplatek)/36 000 x základní hodnota x jednotek v lotu x příslušný směnný kurz

Na dlouhé pozici s 1 lotem (10 barelů) CFD ropy vznikne přes noc úroková ztráta -0,04 podle tohoto výpočtu:

-0,25% – 1,5% = -1,75%
-1,75 %/36 000 x 77,40 USD x 10 = -0,04 USD

Na krátké pozici s 1 lotem (10 barelů) CFD ropy vznikne přes noc úroková ztráta -0,03 USD podle tohoto výpočtu:

0,25% – 1,5% = -1,25%
-1,25 %/36 000 x 77,40 USD x 10 = -0,03 USD

Proto vznikne na krátké pozici s 10 loty ropy držené přes noc úroková ztráta -0,03 USD:
10 x -0,03 USD = -0,30 USD

Příklad výpočtu nočního rolloveru pro CFD FTSE 100:

Základní hodnota FTSE 100 je GBP 4970.
Úroková sazby banky Bank of England je: 0,50%
Finanční poplatek serveru Markets.com je: 1,5%
Směnný kurz GBP/USD je: 1,6320

Vzorec pro výpočet nočního rolloveru pro CFD je:
(úrokový rozdíl – finanční poplatek)/36 000 x základní hodnota x jednotek v lotu x příslušný směnný kurz

Na dlouhé pozici s 1 lotem (1 jednotka) CFD FTSE 100 vznikne přes noc úroková ztráta -0,45 USD podle tohoto výpočtu:

-0,50% – 1,5% = -2,0%
-2,0 %/36 000 x 4970 GBP x 1 x 1,6320 = -0,45 USD

Na krátké pozici s 1 lotem (1 jednotka) CFD FTSE 100 vznikne přes noc úroková ztráta -0,23 USD podle tohoto výpočtu:

0,50% – 1,5% = -1,0%
-1,0 %/36 000 x 4970 GBP x 1 x 1,6320 = -0,23 USD

Na krátké pozici s 20 loty FTSE 100 by přes noc vznikla úroková ztráta -4,60 USD: 20 x -0,23 USD = -4,60 USD.

Exspirace podkladového aktiva:

Není-li uvedeno jinak, mají podkladová aktiva kontraktů CFD datum exspirace. Nicméně upozorňujeme, že kontrakty CFD se neobchodují až do samotného data exspirace podkladového aktiva, ale během posledního víkendu (před oficiálním datem exspirace) se převádějí – přerolují – do následujícího kontraktního měsíce podkladového aktiva. Tomu se říká rollover při exspiraci. Pokud je v ceně dvou kontraktních měsíců podkladového aktiva významný rozdíl, provádí se úprava, která se bude přičtena k zůstatku/odečtena od zůstatku vašeho účtu (ve vztahu k hodnotě otevřené pozice exspirujícího CFD).

Tato úprava se zobrazí na účtu pod položkou Rollover Charge (Poplatek za rollover) a nebude mít dopad na reálnou hodnotu vašeho kapitálu. Upozorňujeme však, že při přechodu mezi dvěma kontrakty podkladových aktiv CFD je potřeba počítat i se značným rozdílem v cenách. Může se proto stát, že vstupní pokyny budou vyplněny za ceny market a nikoli za předem definované ceny. Pokud nechcete, aby došlo k úpravě cen či k jakýmkoli důsledkům přechodu CFD na další kontraktní měsíc, doporučujeme uzavřít pozice a/nebo zrušit pokyny ještě před datem přerolování a poté otevřít nové pozice. Markets.com vyvine maximální úsilí, aby své zákazníky informovala o jakékoli blížící se exspiraci prostřednictvím místních upozornění, e-mailů či na svém webu.

Exspirace CFD v platformě MT4:

Kontrakt future, jenž je podkladovým aktivem určitého CFD, má datum exspirace a klienti mohou své pozice držené v daném CFD uzavírat až do tohoto data. Pozice, které klienti neuzavřou do tohoto data, budou uzavřeny serverem Markets.com za poslední dostupnou cenu. Přibližně 3-5 dnů před exspirací se začíná obchodovat nový kontrakt CFD založený na následujícím kontraktním měsíci. Během tohoto období nelze otevírat žádné nové pozice v běžícím kontraktu CFD.

Marže

Povinná marže:

Veškeré pozice CFD vyžadují marži od 2 % do 5 % (v závislosti na jednotlivých CFD). Jste povinni na svém účtu udržovat prostředky sloužící jako jistina za výši transakce s každým CFD.

Povinnou marži je nutné uchovávat z důvodu udržení otevřené pozice. Jestliže výše kapitálu na účtu klesne pod minimální povinnou marži, je nutné doplnit další prostředky.

Výzva k doplnění prostředků – Margin Call

  • Kdykoli, kdy kapitál zákazníků na účtu dosáhne 100 % využité marže či klesne pod ni, obdrží po přihlášení do obchodní platformy automatické oznámení s výzvou k doplnění prostředků. Obchodník vyvine maximální úsilí, aby informoval zákazníka o propadu kapitálu pod minimální povinnou marži telefonicky, SMS nebo místním upozorněním v obchodní platformě serveru.
  • Pokud jmění kdykoli dosáhne či klesne pod celkem 20 % využité marže, server uzavře část, případně všechny otevřené pozice pojící se k danému zákaznickému účtu. Pozice budou uzavřeny za nejlepší cenu dostupnou serveru v danou chvíli.
  • Zákazníci jsou odpovědní za umístění vlastních stop loss pokynů za účelem minimalizace ztrát.
  • Dále může server obchodníka kdykoli a za využití maximálního úsilí kontaktovat zákazníka a požádat jej, aby na účet vložil další jistinu sloužící k zajištění závazků. Jakákoli výzva k doplnění dalších prostředků neomezuje možnost serveru zaslat další výzvy k doplnění prostředků ani neznamená vzdání se práv serveru na likvidaci pozic.