Česká spořitelna cílí na etické investory

Česká spořitelna nyní rázně zacílila na etické investory. Má zbrusu nový penzijní fond a ten se vyloženě zcela vyhýbá oblastem jako je tabák, zbraně nebo dětská práce.

Penzijní společnost České spořitelny v současné době rozšířila nabídku svého doplňkového penzijního spoření o další nový fond. Ke známé konzervativní, vyvážené a dynamické strategii přibyla ještě další, a to strategie etická. Tento zcela nový etický fond je tedy smíšený. Většinu svých prostředků tento fond investuje do státních nebo firemních dluhopisů a na akcie připadá 15 %. Předpokládaný výnos činí 1 % ročně. Za 3 měsíce na trhu oslovil fond 4 000 klientů, kteří do něj vložili 5 milionů korun.

Etické investování

Zájemcům o novou formu etického investování v České republice tak přibyla nová možnost, kam mohou vložit svoje peníze. Česká spořitelna hledá díry na trhu, proto otevřela vůbec první penzijní fond v naší zemi, který nyní nakupuje dluhopisy a okrajově i akcie společensky odpovědných firem. Tato banka tak reaguje na rostoucí skupinu klientů, kteří upřednostňují tento typ investování. V rámci etických principů investování jsou vyřazovány společnosti, které působí například ve zbrojním průmyslu, využívají ve svůj prospěch dětskou práci, věnují se produkci a obchodu s tabákem či alkoholem a spekulují s cenami potravin či produkují geneticky upravené plodiny.

Investice fondu

Mezi společnosti, do jejíchž cenných papírů nový fond investovat nebude, patří japonský výrobce elektroniky Toshiba, který nesplňuje kritéria, protože své produkty dodává i výrobcům zbraní. Fond se vyhýbá cenným papírům největší společnosti světa Apple, kde jsou nejasnosti kolem dodržování lidských práv jejími dodavateli. Vhodnou společností je naopak Konica Minolta nebo Cisco. Penzijní společnost posuzuje způsob podnikového řízení, dodržování ekologických standardů a společensky odpovědné chování.

Přidejte komentář

Váš mail nebude zveřejněn


*